web analytics

Oproep aan de burgers van Nederland

DOE AANGIFTE TEGEN CRIMINELE RECHTER WESTENBERG!

De redactie van klokkenluideronline roept de burgers van ons bedreigde Nederland op zich te melden via een opmerking onder dit stuk om mede aangifte te doen bij het OM tegen de vice-president van de Haagse rechtbank, de crimineel Hans Westenberg die zich schuldig heeft gemaakt aan het delict meineed. In onderstaand artikel met links wordt exact uit de doeken gedaan hoe de zaak in elkaar steekt. Er is geen enkele twijfel dat Westenberg zich schuldig heeft gemaakt aan meineed maar de verhoudingen in ons land zijn zo verziekt dat het voor een individu niet meer mogelijk is hiervan aangifte te doen omdat hij dan wordt kapot gemaakt door de rechterlijke macht. Dus is de enige oplossing een collectieve aangifte die dan direct de basis kan vormen voor een burgerbeweging die verregaande hervormingen nastreeft binnen de rechterlijke macht.

Westenberg verdient het aan de hoogste boom te worden opgeknoopt. Deze crimineel heeft meerdere advocaten buiten zittingen geterroriseerd en geintimideerd. Vervolgens werd hierover in een boekje een opmerking gemaakt door een van deze advocaten. Wat doet Westenberg? Hij begint een bodemprocedure tegen de advocaat die dat zegt en de journalist die het opschrijft. De journalist, Micha Kat, is geheel vrijuit gegaan waarbij de rechter zelfs heeft aangegeven dat hij zijn werk prima doet. Maar de advocaat gaat nog niet vrijuit hoewel in de procedure die al bijna vier jaar loopt zonneklaar aan het licht is gekomen dat zijn bewering klopt. De Rotterdamse rechtbank waar deze zaak loopt durft de advocaat niet vrijuit te laten gaan omdat hun collega Westenberg dan in zijn hemd staat en er bovendien enorme schadeclaims gaan volgen van alle procespartijen die door Westenberg zijn benadeeld. Dus wordt de zaak maar gerekt en gerekt, een schande voor de Nederlandse rechtspraak. Maar het allerergste is nog wel dat Westenberg ten overstaan van zijn collega’s keihard meineed pleegt door te verklaren dat hij helemaal geen advocaten heeft geintimideerd! Westenberg stapelt het ene misdrijf op het andere! Waarom wordt deze website trouwens niet vervolgd wegens laster nu Westenberg voor de zoveelste keer als crimineel wordt neergezet? Omdat de feiten niet te verlochenen zijn! Dus burgers, meld u aan, dan kunnen we met z’n allen deze rotte appel uit de rechterlijke macht wegsnijden en opbergen achter de tralies waar hij thuishoort!

Print Friendly, PDF & Email
Share