web analytics

Operatie ‘sloop Moszkowicz’ beeindigd: 100% succes

EXIT BRAM MOSZKOWICZ, EINDE VAN EEN TIJDPERK, EINDE RECHTSTAAT?

door Micha Kat
Nadat ik op 26 januari al een uitgebreid stuk met links schreef op deze site over de achtergronden van de operatie ‘sloop Bram Moszkowicz’ die is ingezet door Justitie in samenwerking met enkele andere partijen, blijkt dit weekeind dat deze operatie succesvol is afgerond: mission accomplished. ‘Dramatische val is schuld van Moskowicz zelf’ constateert een site als Elsevier juichend. Natuurlijk, er is veel leedvermaak over de harde landing van de arrogante en in veel opzichten ongetwijfeld dubieuze strafpleiter. Maar dat er aan de andere kant een smerig spel wordt gespeeld met Bram, dat is 100% zeker. Daarvoor maakt de hele operatie een te gecoordineerde indruk en bovendien is het niet de eerste keer dat het Justitie-establishment zich tegen Moszkowicz keert op een wijze die nimmer eerder is vertoond en tal van alarmerende vragen oproept. De Telegraaf van dit weekeind is het enige medium dat ook wat vraagtekens zet bij de gang van zaken, vooral bij de rol van Haico Endstra, opeens de grootse vriend van Justitie (ik schreef al eerder dat het er alle schijn van heeft dat hij is aangezet de tuchtklacht in te dienen) en het opvallende zwijgen van de Orde van Advocaten die geen pink wil uitsteken om Bram te redden. Ik constateer dat de berichtgeving over de zaak dermate veel vragen oproept en zo veel oncontroleerbare elementen bevat, dat ook dat een red flag vormt die het ergste doet vrezen. Laten we eens wat feiten op een rij zetten om te zien of we daaruit een beeld kunnen creeeren over de bejegening die Moszkowicz ten deel valt.

December 1996: Moszkowicz verdedigt de Surinaamse guerilla-leider Ronnie Brunswijk tegen beschuldigingen van cocaine-smokkel.

Augustus 1997: Nederland gaat Desi Bouterse, een zeer invloedrijke Surinaamse politicus, vervolgen wegens cocaine-smokkel. Moszkowicz wordt zijn advocaat.

Moszkowicz verschijnt in NOVA op TV dansend met Bouterse (datum hiervan niet direct te achterhalen)

1998: Officier van Justitie Onno van der Veen dient een tuchtklacht in tegen Moszkowicz over een vage belangenverstrengeling bij de verdediging van Ronnie Brunswijk. Deze klacht wordt overgenomen door de Amsterdamse deken. Hij wordt berispt. Nog nimmer eerder heeft een Officier van Justitie via een deken een tuchtklacht ingediend tegen een advocaat. Dit wijst op samenwerking tussen Justitie en de Orde tegen Moszkowicz.

2001: Landelijk deken van de Orde van Advocaten Guensberg haalt uit naar de bekende strafrechtadvocaten die het officium in diskrediet zouden brengen en noemt Gerard Spong met naam. Spong dient een tuchtklacht in tegen Guensberg waarbij hij wordt gesteund door Max en Bram Moszkowicz.

September 2005: Via anonieme bronnen komt naar buiten dat in 2004 vermoorde Endstra op het kantoor van Moszkowicz met een pistool zou zijn bedreigd door Willem Holleeder.

30 januari 2006: Willem Holleeder wordt gearresteerd. Belangrijkste verdenking: afpersing. Dit is nogal mager, daarom wordt twee weken later via De Volkskrant door Justitie het verhaal gespind dat hij van plan zou zijn geweest Joop van den Ende en John de Mol te ‘ontvoeren’.

Februari 2006: Zeer belastende informatie over Moszkowicz komt via Elsevier op straat vanuit het OM; in het Holleeder-dossier blijken stukken opgenomen die wijzen op een hechte band tussen Moszkowicz en Holleeder en allerlei seksuele liaisons.

25 januari 2007: Haico Endstra dient tuchtklacht in tegen Moszkowicz wegens belangenverstrengeling in zijn verdedinging van Willem Holleeder omdat hij ook advocaat was van Willem Endstra. Het is onduidelijk of er ook daadwerkelijk sprake is van belangenverstrengeling en de omstandigheid dat Endstra dood is wordt door geen enkel medium relevant geacht. Hoe kun je als strafadvocaat een belangenverstrengeling hebben met een dode client? (Het lijkt Gogol wel).

15 februari 2007: Moszkowicz verliest KG tegen Jort Kelder die hem een ‘maffiamaatje’ mag blijven noemen. Volgens de rechter zijn er voldoende feiten deze kwalificatie te rechtvaardigen.

16 februari 2007: Moszkowicz wordt uit zijn huis weggehaald ‘voor zijn eigen veiligheid’ en verdwijnt naar het buitenland. Volgens NRC Handelsblad is hij ‘op de vlucht’.

Print Friendly, PDF & Email
Share