web analytics

Operatie Kafka

ADVIESCOMMISSIE WIL MEER BUREAUCRATEN INSCHAKELEN OM BUREAUCRATIE IN TE DAMMEN

door Pamela Hemelrijk
“Operatie Kafka tegen regelbrij” meldt de Telegraaf van hedenmorgen. Het blijkt te gaan om een voorstel van de Nationale Alliantie, die korte metten wil maken met “het veelkoppige allesverslindende monster van de bureaucratie” in dit land. De organisatie blijkt geen afsplitsing van de Nederlandse Volksunie te zijn, zoals de naam doet vermoeden, maar het zoveelste adviesorgaan van regering, volgepakt met anonieme “wijze mannen”.
Zet u schrap: hier komt de remedie die deze wijze mannen bepleiten. Er moet een speciale “minister X” worden aangesteld om de regelbrij te bestrijden. Oftewel: de ene vetbetaalde minister braakt elke dag nieuwe regels uit, en de andere vetbetaalde minister krijgt tot taak die regels weer ongedaan te maken! Als dat het ei van Columbus niet is. Om het “allesverslindende veelkoppige monster van de bureaucratie” te bestrijden stelt de Nationale Alliantie voor om dat allesverslindende veelkoppige monster nog verder uit te breiden! Een heel extra ministerie maar liefst, met alle bureaucratische dorknopers, spindoctors, voorlichters, secretaresses, secretarissen-generaal, stuurgroepen, beleidsnota’s, commissies, adviesorganen (en niet te vergeten regelbrij!) van dien.

Woorden schieten tekort om de groteske absurditeit van dit voorstel te beschrijven. Wie zijn in vredesnaam die wijze mannen, die menen dat een veelkoppig monster zichzelf wel om zeep zal helpen, mits je dat veelkoppige monster maar nog meer geld en volmachten geeft? (“Deze draak met zeven koppen dreigt de hele samenleving te verslinden. Weet je wat? Laten we die draak er nog een achtste kop bij geven om dat te verhinderen!”)
(Ik zie nu al reikhalzend uit naar het volgende advies van deze denktank. Hoe moeten we de hand over hand toenemende criminaliteit bestrijden, o Nationale Alliantie? “Nou het lijkt ons het beste om Mink K. subsidie te geven, zodat hij een crimefighter in dienst kan nemen om de penoze van binnenuit onschadelijk te maken. Een en ander ter bevordering van de transparantie en het zelfreinigend vermogen van de onderwereld.”)

In één ding heeft de Nationale Alliantie overigens helemaal gelijk: door in zijn advies naar Kafka te verwijzen. Zelfs Kafka zou waarschijnlijk zijn ogen niet geloven als hij kon zien hoezeer zijn fictie realiteit is geworden in onze postmoderne samenleving.
In dezelfde Telegraaf wordt namelijk een “terrorismedeskundige” van het Instituut Clingendael geraadpleegd over het vliegtuig naar Bombay dat wegens terreur-alarm is teruggekeerd naar Schiphol. Het enige wat over die vermeende 12 terrroristen is meegedeeld is dat zij “laat binnenkwamen”, “in de businessclass gingen zitten”, een “gitaarkoffer bij zich hadden”, en “juichten toen nadat een van hun mobile telefoons was overgegaan”. Dus werden ze prompt (met behulp van in burger meereizende Amerikaanse “air-marchalls”) overmeesterd, en F-16’s stegen op om het toestel terug te dirigeren naar Schiphol, alwaar de Marechaussee de verdachten in de boeien sloeg. Waar die 12 van worden verdacht, daarover “wil noch de Marechaussee, noch het Openbaar Ministerie iets meededelen”, lees ik. Maar volgens “een functionaris” moeten we eerder denken aan “terrorisme” dan aan “baldadig kwajongensgedrag”.

Niets, maar dan ook niets van dit alles kunnen wij verifiëren. Wij zijn genoodzaakt om deze anonieme “functionaris” op zijn woord te geloven. Dat geldt niet alleen voor ons; het geldt ook voor die “terrorismedeskundige” van Clingendael, die ook alleen maar kan afgaan op wat hij in de krant heeft gelezen, en verder van zijn gezond niet afweet.
En wat zegt die “terrorismedeskundige” van Clingendael? Hij houdt het erop dat het hier “inderdaad terroristen betreft, tot het tegendeel blijkt”. Zijn eigen woorden.
Heeft u het goed gehoord lezer? Zal ik het nog eens herhalen? Een terreurverdachte is schuldig tot het tegendeel blijkt, volgens Clingendael. Dat betekent dat wij, wat Clingendael betreft, allemaal als potentiële terroristen in de boeien kunnen worden geslagen, tenzij wij kunnen bewijzen dat wij onschuldig zijn. Onschuldig waaraan? “Daarover wil noch de Marechaussee, noch het OM mededelingen doen”.
Ziedaar: het absurdistische horrorscenario van Kafka’s Het Proces is werkelijkheid geworden. Ook hoofdpersoon Josef K. werd gearresteerd, en moest zelf zijn onschuld bewijzen. Maar ook hij kon er niet eens achter komen wat de aanklacht was! Laat staan dat hij zich daartegen kon verweren!
En nu passen onze Marechaussee en ons OM precies dezelfde taktiek toe; zij arresteren verdachten zonder mee te delen waarvan de verdachten worden verdacht. Zonder mee te delen wie de verdachten zijn. We mogen niet eens weten wat hun nationaliteit is.
Heer Lieve Heiland, ontferm u over ons, en onze misdadige bureaucratie.

Print Friendly, PDF & Email
Share