web analytics

Open brief aan Th. Bruning, NVJ

bruning.jpgGeachte heer Bruning, beste Thomas,

Heb je gisteravond Editie.nl gezien op RTL4? Het gaat om dit item waarin ook ik optreedt en kom te spreken over kindermisbruik binnen de rechterlijke macht. Waarom meldt ik je dit? Wel, op 8 april treedt je op in een forumdiscussie op de Erasmus Universiteit over het onderwerp ‘rechters in de media’. De ‘probleemstelling’ -is er tussen rechters en media een duurzaam huwelijk mogelijk?- komt wellicht niet geheel onpartijdig en onafhankelijk over, maar ik ga ervan uit dat jij als jurist en journalist te Rotterdam even zo goed een lans zal breken voor de vrije nieuwsgaring, ook als dat de rechterlijke macht betreft en ook -of zelfs bij uitstek- als leden van de rechterlijke macht (zeden)delicten plegen. Dat je met andere woorden uitdrukkelijk stelt dat het de taak en zelfs te plicht van de journalistiek is de rechterlijke macht te (blijven) controleren en misstanden aan de kaak te stellen. Maar er is nog een reden dat ik je op dit punt aanschrijf.

westenbergJe bent op de hoogte van het feit dat een criminele (ex)toprechter mij meer dan vijf jaar lang heeft bestookt met een juridische procedure waarin uiteindelijk bleek dat deze rechter zelf zwaar onrechtmatig heeft gehandeld. Het OM is thans een onderzoek begonnen naar delicten gepleegd door deze rechter en ik heb inmiddels een eis tot schadevergoeding bij de rechterlijke macht neergelegd hetgeen ook is gemeld door jullie website. De NVJ heeft mij destijds nog gesteund met 5000 Euro als tegemoetkoming in de proceskosten. Ik heb me er altijd wel wat over verbaasd dat jullie mij niet publiekelijk wilden steunen, maar goed, je hebt waarschijnlijk meer dan genoeg aan jen hoofd in deze moeilijke tijden voor journalistiek en media. Maar nu je donderdag alle tijd en ruimte krijgt het NVJ-standpunt over het voetlicht te brengen mag ik toch aannemen dat je zult stilstaan bij deze ongehoorde zaak en daarop ook de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, de heer Erik van den Emster die ook in het panel zit, zult aanspreken en wel om twee redenen: 1: zijn organisatie is direct verantwoordelijk voor de juridische terreur tegen een lid van jouw vakbond en heeft de campagne ook gefinancierd; 2. mijn claim is gericht aan de Raad voor de Rechtspraak waarvan hij de voorzitter is.

Het is natuurlijk jammer dat ik niet ben uitgenodigd in het panel als bij uitstek deskundig op het terrein van media en rechtspraak en als de enige journalist ooit die op grond van wat hij schreef is gedagvaard door een rechter en nog won ook. Ik ben benieuwd waarom men heeft gemeend mij te moeten passeren. Maar ik kan daar best mee leven in de wetenschap dat de secretaris van mijn vakbond mijn belangen zal verdedigen en een lans zal breken voor onafhankelijke journalistiek die juist in een tijd waarin de rechterlijke macht meer dan ooit wordt geteisterd door onkunde, bedrog en zelfs door fraude, corruptie en delicten tot taak -zelfs tot plicht- heeft deze misstanden naar buiten te brengen.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat
lid NVJ

ps: heb je dit filmpje al gezien waarin in beeld wordt gebracht hoe Amerikaanse soldaten in Irak twee mensen van Reuters afslachten? Misschien goed het te plaatsen op Villamedia.nl waarop regelmatig video’s te zien zijn, onlangs nog van Gunter Walraff. Tevens ben ik benieuwd naar de uitkomsten van het NVJ-onderzoek naar geweld tegen journalisten in Nederland dat op 3 mei zal worden gepresenteerd op de Dag van de Persvrijheid in Den Haag. Ik heb je in dit kader eerder attent gemaakt op geweld van mensen in uniform toegepast op mij en mijn team. Ik ben erg benieuwd of geweld en terreur vanuit de Staat tegen journalisten ook een plaats krijgt in het onderzoek. Want als we daar niet alert op zijn, kunnen we in ons land uiteindelijk ook worden geconfronteerd met de wantoestanden die te zien zijn in het gelinkte filmpje uit Irak.

Print Friendly, PDF & Email
Share