web analytics

Op naar Zaterdag: toespraak van Micha Kat

michakat.jpgJustitie: “Er is niets aan de hand met Joris Demmink. We weten nergens van. Meer zeggen we niet.”

Zojuist sprak uw webmaster met Justitie-voorlichter Yvo Hommes. Hij weet niet of er ‘iets speelt’ rond Demmink. En al zou hij het weten, zou hij er niets over zeggen. “U kent ons standpunt. Verder heb ik niets te melden.” Tot zover het ministerie van Justitie over de SG waarvan vaststaat dat het een crimineel is.  Wellicht dat deze onverzettelijkheid vanuit Den Haag de demonstranten zaterdag extra kan inspireren! Drie keer is er inmiddels aangifte gedaan tegen Demmink wegens misbruik van minderjarigen. Maar zelfs de minister zegt: “Nee hoor, dat is gewoon niet waar!” Volgens ons is er in de geschiedenis van ons land nog nooit eerder zo’n situatie ontstaan! Hieronder volgt -ter verdere inspiratie- een toespraak van uw webmaster in de aanloop naar zaterdag. Komt allen in groten getale! Down with Demmink!

Toespraak van Micha Kat bij demonstratie tegen Joris Demmink, 6 juni 2009, Stationsplein, Haarlem.

Hieronder volgt de weergave van een gesprek met Wim de Bruin, de woordvoerder van het Landelijk Parket van het OM. Hier is afgelopen najaar aangifte gedaan tegen Joris Demmink wegens seksueel misbruik van een minderjarige. De aangever is Mustafa Y. Deze heeft de Turkse nationaliteit.

OM: Met Wim de Bruin

demonstratie.jpgMK: Ja, met Micha Kat spreekt u, goedendag. Ik had jou een aantal weken geleden gebeld met de vraag hoe het staat met de aangifte van Mustafa Y. tegen Joris Demmink, de secretaries-generaal van Justitie. Is daar inmiddels al iets over te melden?

OM: Nee, helemaal niets.

MK: Helemaal niets? Hoe kan dat?

OM: Hoe dat kan? Daar is verder geen nieuwe ontwikkeling die ik jou zou kunnen vertellen.

MK: Maar wordt die aangifte nou wel of niet in behandeling genomen?

OM: Op dit moment is er geen aangifte in behandeling genomen.

MK: Maar waarom wordt die aangifte niet in behandeling genomen? Wat is daar de officiele reden voor?

OM: Dat is onderdeel van een discussie tussen mevrouw van der Plas en het OM en daar ga ik inhoudelijk niet op in.

MK: Ja, je zei toen dat het OM met mevrouw van der Plas in discussie was maar zij ontkent dat dus..

OM: O, dat vind ik dan wel bijzonder.

MK: Maar mag ik dan vragen waar die discussie dan volgens jullie over gaat?

OM: Die discussie gaat over het doen van aangifte.

MK: Maar die aangifte is toch gedaan? Hoe kun je dan discussieren over het doen van aangifte? Kun je daar iets specifieker over zijn of niet?

OM: Nee, helaas kan ik alleen maar herhalen wat ik net zei, dat wij tot nu toe die aangifte niet in behandeling hebben genomen.

MK: En jullie hebben hem niet in behandeling genomen omdat jullie, zo zeggen jullie, in discussie zijn met mevrouw van der Plas?

OM: Ja, dat is inderdaad zo, ja. En die discussie is nog niet beeindigd. Dat bekent dat ik daar nu geen antwoorden of reactie op kan geven.

MK: OK, nou, dank je wel dan, Wim, tot de volgende keer.

OM: Ja, tot later, dag!

Dit gesprek dateert van 4 maart 2009, dus ruim drie maanden geleden. Het is een perfecte illustratie van een tot op het bot gecorrumpeerd en verziekt systeem dat topmensen die de meest walgelijke delicten plegen afdekt op basis van argumenten die Kafka zelfs na meerdere flessen whisky niet zou hebben kunnen bedenken. Een advocaat doet namens client een aangifte en vervolgens wordt deze niet in behandeling genomen omdat er volgens Justitie ‘een discussie zou lopen’ met de betreffende advocaat die dat zelf ontkent! Alle mooie en bombastische woorden over ‘rechtstaat’, ‘transparantie’ en ‘verantwoording’ worden door Wim de Bruin met een enkele beweging op mestvaalt gesmeten van ’s lands juridische geschiedenis. En dat terwijl de vedenkingen van kindermisbruik tegen Demmink al teruggaan tot 1994! En dat na de kolderieke verwikkelingen in 2003 rond de publikaties over Demmink in Panorama en GayKrant! En dat na de harde bewijzen over kindermisbruik in Turkije en de relatie met het fake-proces tegen Baybasin zoals door Adele van der Plas in een eerdere aangifte tegen Demmink naar voren gebracht! Terwijl in ons land gewone mensen wegens vermeende zedendelicten voor de rechter worden gebracht op basis van miniem en vaak zelfs vervalst bewijs –dergelijke zaken komen dan vaak terecht in de archieven als ‘rechterlijke dwalingen’, worden aangiftes tegen Demmink, zelfs nu deze zijn onderbouwd met zoveel bewijs als in een zedenzaak vrijwel nooit voorkomt, achteloos en arrogant ter zijde geschoven. Klassenjustitie? Dat is te zwak uitgedrukt. Veel te zwak. Waarmee we hier te maken hebben is terreur, facistiode machtsmisbruik dat willens en wetens wordt toegedekt door de met belastinggeld gefinancieerde Staat der Nederlanden.

Maar het is niet alleen de voortijlende ineenstorting van onze rechtsstaat waaruit blijkt dat we anno 2009 aan het einde zijn gekomen van een bestuurlijk tijdperk. Dat blijkt ook uit de hilarische incompetentie van onze bestuurders, het structurele dive and cover-gedrag, de schaamteloze zelfverrijking, het verdwijnen van elk moreel richtsnoer en de paniek en agressie waarmee de tegenstanders van het corrupte systeem tegemoet worden getreden.

Tegen de achtergrond van dit alles is het van belang de vraag te stellen: wie is Joris Demmink? Hoe heeft het zo met hem kunnen lopen? Waar is het met hem misgegaan? Met behulp van welke chantage-praktijken heeft hij zijn machtspositie kunnen opbouwen en behouden? Hoeveel levens van kinderen heeft de hoogste man op Justitie inmiddels verwoest? Welke schade heeft hij toegebracht aan Nederland door zich te laten chanteren? Al deze vragen kunnen alleen worden beantwoord in een proces. Daarom is  het thans van allesoverheersend belang dat Joris Demmink voor de rechter wordt gebracht. En om dat te bereiken, daarom staan wij hier nu in Haarlenm. Leve de rechtsstaat!

Print Friendly, PDF & Email
Share