web analytics

Op naar 11-2-11: Bart en nu al gesjoemel!

Vraag aan onze lezers: wat is de relevantie van bovenstaande video voor de strafzaak tegen Micha Kat (Bart de Graaf ging geheel vrijuit)? Verder kunnen we melden dat de rechterlijke macht nu reeds toevlucht lijkt te moeten nemen tot gesjoemel in de zaak tegen Kat. Wat speelt er?

Van de tweede zitting in deze zaak -het verhoor van getuige Jan de Wit van de SP op 1 september 2010- is een PV opgemaakt, maar niet naar juistheid. Op een cruciaal punt is de gang van zaken gemanipuleerd, want niet is terug te lezen dat de president ons het filmen verbood met als argument dat wij ‘geen reguliere media’ zijn. Zoals we reeds eerder constateerden is het evident onrechtmatig onderscheid te maken naar type en soort medium en dus is het maar al te goed te begrijpen dat de griffier deze cruciale blunder heeft weggelaten. Mijn advocaat is nog in de slag met de griffier en het OM om het PV aangepast te krijgen. Er zijn vele getuigen van de betreffende uitspraak van de president. Dit alles is met name ook van belang omdat we de discussie over het toelaten van de camera vrijdag opnieuw zullen moeten gaan voeren.

Ernstiger is dat onze officier van justitie, mr. Joesoef Djamil (wie kent deze man? Wie heeft info over hem?) ook reeds het strafdossier zelf heeft gemanipuleerd doordat hij inzake de ordeverstoring bij het verhoor van Nout Wellink het betreffende filmpje heeft ingebracht echter zonder de ontlastende laatste seconden waarin Wellink de voorzitter aanbiedt in te gaan op de suggestie van Kat en te vertellen over de Trilateral Commission. Kijk hier naar het hele filmpje met de weggelaten slotpassage.

Tenslotte: ook de rechteche zal de zitting bijwonen. Vandaag kregen we een telefoontje dat de Universiteit van Leiden aangifte heeft gedaan wegens opnieuw ‘zaaksbeschadiging’ van de muur naast de deur van de kamer van Bilderberg-hotshot Victor Halberstadt. [watch video]. Met rechtercheur Bert Eissens van het korps te Leiden is afgesproken dat we hem zullemn spreken bij de zitting van vrijdag in Den Haag; 10:00 verzamelen in het Paleis van Justitie. Be there!

Print Friendly, PDF & Email
Share