web analytics

Oorlogsverklaring aan landsadvocaat

Pels Rijcken & Drooglever Fortuyn is een criminele organisatie * Steun de Reuchlin-petitie tegen machtsmisbruik en juridische terreur van de landsadvocaat * Kantoor landsadvocaat geopend door criminele pedofiel en kindercreche-bezoeker Joris Demmink * Hieronder: meet landsadvocaat Houtzagers -de ergste van allemaal- die donderdag de corrupte rechter Hans Westenberg weer bijstaat

Behalve een criminele organisatie -de lijst van gepleegde delicten is eindeloos- zijn de advocaten van Pels Rijcken

& Drooglever Fortuyn ook nog eens een stel onvoorstelbare lafbekken. Want anders dan ‘gewone’ criminelen lopen zijn geen enkel risico ooit voor de rechter te worden gesleept -die rechters zijn zij namelijk zelf!- en zelfs de tuchtrechter verkeert geheel onder de invloed van dit kantoor dat op kosten van de belastingbetaler jaar na jaar burgers kapotmaakt en de dood indrijft uitsluitend en alleen omdat zij een rechtsgeldige en kansrijke claim hebben tegen de Staat der Nederlanden! Kan het walgelijker? Word je -zoals George Reuchlin in zijn boek uitgebreid beschrijft- eerst door de Staat kapot gemaakt en aan de bedelstaf gebracht [meer voorbeelden] en dan, als je probeert je recht te halen, door Pels Rijcken & Drooglever Fortuyn -op onrechtmatige wijze!- opnieuw de stront in geschopt! En daarbij hoeven deze ‘landsadvocaten’ zich niet afgeremd te voelen door wetten en regels! Nee, alles is hen toegestaan de claimende burger ‘in het landsbelang’ te terroriseren, diffameren en leeg te plunderen! En daarvoor brengt Pels Rijcken de schatkist een -geschat- jaarlijks bedrag in rekening van 20 miljoen Euro! Maar nu komt het allerergste: mocht er dan eens bij hoge uitzondering een confrere van Pels Rijcken wegens excessief liegen, bedriegen en manipuleren tegen de lamp dreigen te lopen dan wordt deze per helikopter afgevoerd nog voordat iemand iets kan ondernemen en snel op een zetel gehesen als rechter of raadsheer zoals gebeurde met de advocaat van Hans Westenberg, Henk Jan Boukema (foto)! En als het kantoor zelfs zo ver gaat, dat het dood door schuld vanuit de Staat moet verbloemen en goedpraten zoals het geval was inzake de ‘Catshuisbrand’ en er volgt een -uiteraard ‘geheel onafhankelijk- onderzoek, dan wordt als onderzoeker gewoon iemand aangesteld die jarenlang bij Pels Rijcken heeft gewerkt!

Misschien een leuke suggestie voor de vrinden van Pels: waarom maaien jullie niet gewoon met riot guns alle vijanden van de Staat neer op klaarlichte dag? Scheelt een hoop papierwerk en ergernis en ook voor jullie wederpartijen is dat een stuk humaner. Want in plaats van jaar in jaar uit te worden geconfronteerd met jullie ‘perverse sadisme’ (de woorden zijn van George Reuchlin) worden ze zo in een keer van hun lijden verlost. Goed, misschien volgt er een tuchtklacht luidende dat het op klaarlichte dag neer maaien van claimende burgers ‘geen gedrag is wat een goed advocaat betaamt’, maar ach, geen tuchtrechter die jullie durft te veroordelen dus geen centje pijn op dit punt! Go, Pels Rijcken, go!

Van de gewone rechter hebben jullie al helemaal niets te vrezen. Dat zijn jullie namelijk zelf! Tientallen posities als rechter en raadsheer-plaatsvervanger nemen jullie in, overal in den lande. De burger mag dat allemaal niet weten en ook de media spelen jullie spelletje mee, want zelfs de ‘propaganda-site’ voor de advocatuur Advocatie.nl weigerde een artikel van mijn hand te publiceren waarin ik aantoonde dat Pels Rijcken in tegenspraak met toezeggingen van het bestuur de posities te zullen afbouwen nog altijd [lijst per medio 2007] grossiert in rechters! Lekker toch, zo’n positie van almacht? Wie maakt jullie wat? Niemand! Wat kunnen jullie je permitteren? Alles! Maar pas op. Er staan dingen te gebeuren. We spreken elkaar!

Print Friendly, PDF & Email
Share