web analytics

OORLOG MET RECHTERS OM CAMERA

MORGEN EEN UITGEBREID VERSLAG VAN DE WAXINE-ZITTING DOOR CAMERAMAN ERIC DONK

Hierboven unieke beelden van de zitting tegen Kat en Donk op 11-2-11. Een major battle met de rechterlijke macht is aanstaande over het toelaten van de camera in de rechtszaal. Op de zitting gisteren tegen de waxinewerper werd de camera opnieuw geweerd, zij het dat NOS en SBS wel kort opnames mochten maken -in strikte afstemming met het OM zodat er geen ‘staatsgevaarlijk beeld’ naar buiten zou kunnen komen. In het begin van het filmpje zien we mr. Uniken Venema, president van de rechtbank te Utrecht in een gesprekje over het heimelijk filmen van de ‘Chipshol-verhoren’ op zijn rechtbank. Hij wenste niets te zeggen over eventuele sancties als gevolg van het in weerwil van de oekaze van de president toch filmen. De rechtbank Den Haag blijft vasthouden aan het onderscheid tussen

‘officiele media’ en media zoals Klokkenluideronline en JDTV die geen rechten zouden hebben. Hiermee wordt volstrekt voorbijgegaan aan jurisprudentie van de Hoge Raad (Hemelrijk/Van Gasteren: het is onrechtmatig onderscheid te maken binnen de media) en aan de status als journalist van Micha Kat. Dit onrechtmatige onderscheid is recent nog eens herhaald in een email van de rechtbank als reactie op de vraag of we mochten filmen op de zitting van de waxinewerper.

We hebben hier te maken met een klassieke paradox: als de journalistiek geacht wordt de macht te controleren, hoe kan het dan zijn dat alleen die media worden toegelaten waarvan reeds op voorhand vaststaat dat ze volledig op de hand zijn van die macht en die macht dus qualitate qua niet wensen te controleren? Of omgekeerd gesteld: hoe kan worden verdedigd dat media die gelden als onafhankelijk en kritisch worden geweerd juist om die reden: dat ze onafhankelijk zijn en kritisch? Precies om dergelijke willekeur en kalltstellen van de controlerende taak van de journalistiek tegen te gaan heeft de Hoge Raad in het arrest Hemelrijk/Van Gasteren geoordeeld dat het onrechtmatig is onderscheid te maken in verschillende (types) media. Hoe is het dan mogelijk dat de rechtbank Den Haag in weerwil van dit arrest de camera toch gewoon blijft weren? Waar zijn ze zo bang voor? Waarom treden ze zelf de wet met de voeten?

Dit alles staat dan nog compleet los van het recht dat Micha Kat als journalist heeft verslag te doen van zijn eigen zitting alsmede het recht dat een verdachte in een strafzaak heeft op maximale openheid: met andere woorden, als die verdachte zelf de wens uitspreekt dat er gefilmd wordt -zoals ook de waxinewerper deed- dient alleen om die reden de camera al te worden toegelaten.

Print Friendly, PDF & Email
Share