web analytics

Ook Westenberg-2 als corrupt exposed

koeman1Ontwikkelingen rond Chipshol komen in stroomversnelling * Rechter Ruitinga van rechtbank Haarlem valt van zijn voetstuk * Advocatenkantoor Stibbe in steeds grotere problemen wegens crimineel handelen * Rechtstaat Nederland op beslissend keerpunt * Corrupte rechter Westenberg nog altijd niet vervolgd wegens meineed * Affaires Chipshol en Demmink gaan elkaar raken met name via de rol van De Brauw Blackstone Westbroek

Een partijdig vonnis van Schiphol- rechtbank Haarlem is deze week omver gehaald door het Amsterdamse Hof in een spectaculaire turn around in het Chipshol-dossier.  Waar de Haarlemse rechtbank eerder onder leiding van president Ruitinga het glasharde bedrog en de stuitende manipulaties contra-Chipshol van LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland) nog met de mantel der liefde bedekte, stelt het Hof nu onomwonden dat LVNL de boel in opdracht van Schiphol heeft geflest en moet opdraaien voor de schade. Hier meer. Zoals bekend was het college-Ruitinga in de plaats gekomen van het college-Monster dat ook op de lijn zat van het aansprakelijk stellen van LVNL. Dit college werd echter in opdracht van Schiphol en Stibbe vervangen door het pro-Schiphol college-Ruitinga dat nu dus door het Hof is afgestraft. Over de achtergronden van deze bizarre wisseling van een compleet rechterlijk college, nog nooit eerder vertoond in Nederland, mag niets bekend worden: alle verzoeken om getuigenverhoren werden afgewezen. Lees in de laatste advertentie van Jan Poot meer over de machinaties van de Staat tegen Chipshol. De vraag is nu: zal dit arrest van het Hof tegen LVNL standhouden of keert de wind voor de zoveelste keer bij de Hoge Raad in deze grootste soap uit de Nederlandse geschiedenis waarvan iedereen in feite al jaren weet hoe het zit: Schiphol schakelt met behulp van corrupte ambtenaren, corrupte advocaten en corrupte rechters de grootste concurrent uit! In feite gaat de confrontatie nu dus tussen corrupte rechters (Westenberg, Ruitinga, Frits Bakker) en goede rechters (Hof Amsterdam, Monster). De corruptste aller advocaten, gifboer Niels Koeman van Stibbe,

stibbe.jpegis recent geconfronteerd met een strafrechtelijke aangifte wegens valsheid in geschrifte [backgrounds], het zoveelste voorbeeld van crimineel handelen door het Schiphol-team van Stibbe dat reeds eerder werd geconfronteerd met tuchtklachten waarvan enkele ook gegrond zijn verklaard. Advocaat Niels Koeman werd door Chipshol-oprichter Jan Poot eerder omschreven als een consigliere, een advocaat die in feite crimineel is met de criminelen. Echter, Niels Koeman werd recent mede door Beatrix benoemd tot Staatsraad in de Raad van State in een poging het criminele handelen van de ‘professor’ te voorzien van het stempel van koninklijke goedkeuring.

Intussen is er nog geen enkele beweging waar te nemen bij het parket te Utrecht inzake de vervolging van de voormalige vice-president van de Haagse rechtbank Hans Westenberg wegens meineed [backgrounds]. In een nieuwe turn of events komt thans de voorzitter van de NMA Pieter Kalbfleisch steeds meer onder druk te staan als prominent lid van de anti-Chipshol mafia van rechters en overheden. Chipshol doet een poging Kalbfleisch onder ede te kunnen gaan horen over met name zijn contacten met Westenberg.

De meest bizarre ontwikkeling in het Chipshol-dossier is echter nog wel dat onze vriend Joris Demmink om de hoek komt kijken. Chipshol wil zich in het belang van de rechtstaat gaan inzetten in de zaak-Demmink en Jan Poot noemde de affaire rond de pedofiele en criminele Justitie-SG zowel in zijn laatste boek als in zijn laatste advertentie ( de ‘brief aan de koningin‘) hetgeen voor NRC Handelsblad weer reden was de advertentie te weigeren. De link tussen de affaires wordt ynzonidmgelegd via de figuur van De Brauw Blackstone Westbroek- partner Marc Ynzonides die (zie de gelinkte brief aan HM) zowel in de zaak-Chipshol als in de affaire-Demmink met alle macht misdaden probeert toe te dekken. In de Denmink-zaak treedt Ynzonides op voor de ‘forensisch deskundige’ Broeders die leugenachtige verklaringen aflegde in de zaak-Baybasin. Het ‘overeind blijven’ van de leugenachtige verklaringen van Broeders is van cruciaal belang voor Joris Demmink omdat Baybasin via een fake-proces met vervalst bewijsmateriaal werd veroordeeld na chantage van Nederland door Turkije op basis van het ‘Turkse pedofielendossier’ over Joris Demmink. Als de leugenachtigheid van de verklaringen van Broeders wordt erkend, moet de volgende dominosteen ook vallen: de chantage. En dan de volgende dominosteen: de criminele pedo Demmink. En dan de volgende: de minister van justitie. En dan de volgende: het kabinet. En dan de volgende: het Koninklijk Huis. De advocaten van zowel Joris Demmink als van het Koninklijk Huis zitten bij Ynzonides op de gang. Daarnaast trad Ynzonides nog op voor Schiphol-directeur Jos Nijhuis in een tuchtzaak die Pieter Lakeman van SOBI tegen hem heeft aangespannen.

Print Friendly, PDF & Email
Share