web analytics

OOK LOORBACH IN CHIPSHOL-COMPLOT

STAND VAN DE MAFIA DEEL 3: VANAVOND ALLE ACHTERGRONDEN EN UPDATES OP KLOA, BE THERE! * PIETER KALBFLEISCH ZOEKT EEN ADVOCAAT * EINDE RECHTSTAAT NEDERLAND * VOLG HET LAATSTE NIEUWS OP DE KALBFLEISCH-WEBSITE

TOPMAN NEDERLANDSE ADVOCATUUR STEUNT CORRUPTE RECHTERS * LOORBACH IN ‘CHAMPAGNE-WERELD’ VAN KALBFLEISCH EN DE KROES * ARROGANTE ORDE-VOORZITTER: KAT IS GEEN JOURNALIST

Deel 1 van de Stand van de Mafia: ‘nieuwssite’ voor advocaten viert mafia-feest * deel 2: Orde huurt corrupte meinedige rechter in als advocaten-opleider

De affaire-Kalbfleisch (vroeger de ‘zaak-Westenberg’) gaat als een speer, snijdt als een warm mes door de bedorven boter van de Nederlandse mafia-staat. Net als in 1940 wordt precies duidelijk wie waar staat. De Telegraaf, NAZI-krant van weleer, ook nu weer in een ongekend smerige collaborateurs-rol. De Orde van Advocaten, in 1940 de eerste om met de bef tussen de benen naar de bezetter te kruipen en te smeken om wat declarabele uren. Ook nu speelt de Orde

weer een rol waarvan de juridische nazi’s van destijds onder leiding van opa-Donner [backgrounds] zouden kwijlen! En dan zwijgen we nog maar van de rechterlijke macht zelf; destijds tekende opa-Donner met een glimlach en een bobbel in zijn broek de rassenwetten van de nazi’s, thans zitten we opgescheept met kinderverkrachters en satanisten als Demmink, Kalbfleisch, Bolhaar, Eradus en Westenberg. In feite is er dus niets veranderd sinds 1940! Berhard von Lippe regeert nog altijd in de gedaante van zijn geperverteerde Bilderberg-dochter die als een angstaanjagende en demonische furie in alle rechtszalen van ons land  waakt over het bedrijven van klassenjustitie en het onder leiding van criminele toga’s leegplunderen van haar weerloze volk!

Wat zijn thans weer de verbijsterende feiten? Reeds medio 2009 schreef Micha Kat de deken van de Nederlandse Orde van Advocaten aan over de zaak-Westenberg en de verregaande implicaties voor de rechtstaat zoals het ongemoeid laten van het intimideren van advocaten door rechters. Hieronder een proeve van de Loorbach-justitie waarbij we ons moeten bedenken dat in het dossier-Westenberg meerdere verklaringen van advocaten zitten over vergelijkbaar optreden door de liegende en schreeuwende rechter:

Onderaan dit stuk staat de betreffende email en het antwoord van Loorbach. Hij weigerde de zaak serieus te nemen. Zoals we vanavond in KLOA kunnen beluisteren, weigert hij dat tot op de dag van vandaag! Vanaf de eerste seconde van het gesprek kan hij zijn weerzin met iemand te moeten spreken die zijn goudgerande wereld van torenhoge declaraties en zijn met champagne en business-class overgoten leven van decadente feesten en partijen ter discussie stelt en bedreigt niet binnenboord houden. Jan Loorbach zegt zich wel grote zorgen te maken over over de rechtstaat, maar alleen over het aanzien daarvan, niet over wat er werkelijk gebeurt. Een levensgevaarlijke en de facto criminele collaborateur met de duistere krachten van Kalbfleisch en Demmink, meer kunnen niet van deze Jan Loorbach maken. Als de nazi’s thans zouden binnenmarcheren zou Loorbach nog voor alle andere advocaten zijn diensten aanbieden en Arthur Seyss-Inquart [overigens advocaat] persoonlijk aanstellen als hoofd Opleidingen van de Orde!

De voorkeur van de Orde voor criminele opleiders hoeft geen verbazing te wekken vanuit het collaboratie-verleden en vanuit de regel dat het eigenbelang van de advocaat altijd voor dat van de client dient te gaan. In dat licht is de crimineel Hans Westenberg een advocaten-opleider pur sang en wekt het slechts verbazing dat Loorbach nog geen contract heeft kunnen afsluiten met Kalbfleisch en Demmink. Te druk waarschijnlijk met declareren. Ook de heer Etienne van Bladel van de Academie voor de Rechtspraktijk, een van de instellingen die Westenberg met goedkeuring van Loorbach inhuurt, is ‘zeer te spreken’ over de meinedige crimineel die ‘de hoogste waarderingen scoort’ van de cursisten. “Zolang er geen veroordeling is door een rechter, gaan we door met Westenberg” aldus Van Bladel. Nu het OM weigert Westenberg voor de rechter te brengen, kan hij nog vele jaren plezier van hem hebben! Zoals we konden horen in deel 2 van de Stand van de Mafia weigert de Orde iets te doen aan het optreden van een crimineel als opleider. Maar thans maakt de Loorbach-orde het nog een graadje erger, want per 21 april wordt door Y. Wiggers namens de Orde domweg ontkend dat Westenberg cursussen geeft! Yvonne Wiggers mailt ons op 21 april:

U heeft mij vanochtend even gebeld met de vraag waarom de Orde de heer Westenberg nog laat lesgeven aan advocaten. Het duurde even voordat ik heb kunnen navragen of dit inderdaad zo was. Maar bij mijn weten geeft de heer Westenberg geen les aan advocaten.

Zo doen we dat bij de Loorbach-orde. Alles om onze vrinden te helpen. Want Loorbach en Westenberg zijn vrinden. Samen zaten ze in een uiterst dubieus zakkenvullers-clubje van de foute advocaat-oplichter Marc Udink (de zoon van de minister) van Udink & De Jong Advocaten en Belastingadviseurs. In de mail onderaan dit stuk gaat Loorbach daar verder op in.

Het gesprek met Loorbach is vanavond in zijn geheel te beluisteren op KLOA. Ook zijn verwijt aan Kat dat hij ‘geen journalist is maar een actievoerder’ en dat hij ‘geen distantie betracht’ en ‘een verkeerde toon aanslaat’. Hoe ver zijn we met Loorbach verwijderd van nazi-rechter Roland Freisler uit het filmpje hierboven? Deze woorden van Loorbach zijn trouwens precies dezelfde als die waarmee Lucien Wopereis, de hoofdredacteur van de mafia-nieuwssite, Kat de wacht aanzegde om de weg vrij te maken voor de overname door SDU, de partij die ook… Het Advocatenblad uitgeeft, de Der Sturmer van juridisch Nederland en het Loorbach-clubblad waarvan de hoofdredacteur L. Hesselink reeds vanaf het begin heeft geweigerd over de zaak-Westenberg te schrijven om al die advocaten die door hem worden en zijn opgeleid niet voor het hoofd te stoten! Zien we nu het patroon?

LOORBACH HEEFT ALS EEN WARE LEERING VAN JOSEPH GOEBBELS ALLE MEDIA IN ZIJN GREEP GENOMEN!

Het mooie van deze tijden van crisis en oorlog is -we zeiden het reeds eerder- de loyaliteiten zo genadeloos bloot komen te liggen. De Telegraaf, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Raad voor de Rechtspraak, het Ministerie van Veiligheid en Justitie: een voor een vallen ze door de mand omdat op genadeloze wijze aan het licht komt dat ze niet doen wat ze voorgeven te doen, maar precies het tegenovergestelde: het plunderen van het volk ten dienste van een megalomane en geperverteerde elite van criminelen! Alleen vanuit deze constateringen zijn de bizarre en weerzinwekkende leugens te verklaren zoals die van de Orde: Westenberg geeft geen les aan advocaten bij mijn weten.

Intussen -over advocaten gesproken- is het nog altijd niet duidelijk wie Pieter Kalbfleisch gaat bijstaan. Meer hierover vanavond op KLOA.

Vaak is een punt van kritiek dat het ‘ongepast’ zou zijn vergelijkingen te maken met de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat is helemaal niet ongepast -zie ook Peter Poot bij DWDD- want we zijn er thans minimaal net zo slecht aan toe als in 1940 en de huidige (wereld)leiders zijn minstens zo demonisch als destijds Hitler en zijn trawanten. Ook hetzelfde zijn gebleven de meelijwekkende en laffe collaborateurs van het type-Loorbach, Het is oorlog, mensen, oorlog om de juiste informatie tussen de nazi-MSM en de nieuwe media. Oorlog om de rechtstaat tussen de groep Demmink – Kalbfleisch -Loorbach en de groep Chipshol – Kat. To be continued!

Hier de mailwisseling uit 2009 met Jan Loorbach. Die nog steeds niet wil luisteren.

From: micha kat [[email protected]]
Sent: vrijdag 21 augustus 2009 5:27
To: Loorbach, Jan
Subject: rechter Hans Westenberg & de Orde

Geachte heer Loorbach,

Het is geen gemakkelijke of alledaagse email die ik u stuur, maar wel een met de allerhoogste importantie.

Allereerst mijn felicitaties met uw benoeming tot landelijk deken. Wellicht herinnert u zich nog dat ik u jaren geleden (wat is het toch moeilijk aan dat soort herinneringen een jaartal vast te plakken, ik gok op 2000) heb geinterviewd voor het Advocatenblad samen met Harro Knijff voor een artikel over advocaten die optreden in geschillen binnen (advocaten)-maatschappen. Dat was toen hot met verhalen over vechtpartijen in de lift bij Stibbe omdat drie partners Freshfields begonnen, die tijd. Lachen was dat. Maar het lachen is mij inmiddels wel vergaan.

Nadat ik in april 2004 werd gedagvaard door Hans Westenberg, vice-president van de Haagse rechtbank, heb ik mijn greep op de juridische wereld zien veslappen en kwam ik in conflict met het Advocatenblad dat de corrupte rechter -tegen beter weten in- bleef dekken. Inmiddels is de procedure beeindigd en voor mij in elk opzicht uitgedraaid op een overwinning. Meer dan vijf jaar lang heeft Hans Westenberg op kosten van de Raad voor Rechtspraak staan liegen voor zijn eigen collega’s en bovendien is vast komen te staan dat hij meerdere leden van de Balie heeft geschoffeerd en geintimideerd op een wijze die we slechts kennen uit vlekkerige filmbeelden uit Nazi-Duitsland waar rechters zich plachtten voorover te buigen naar justitiabelen om ze de vraag toe te schreeuwen: Sie sind ein Schwein! Was sind Sie? Wiederhole! In het geval van Hugo Smit, u welbekend, heeft het zijn carriere gekost en zijn postie binnen de maatschap van Simmons & Simmons. Mega-schadeclaims liggen in het vooruitzicht al zal Harro Knijff, de advocaat van Smit, er alles aan doen de zaak ‘binnen het aanvaardbare’ te houden. Over ‘conflicten binnen de maatschap’ gesproken waar we het in 2000 over hadden! Het zal u kortom duidelijk zijn dat er hier sprake is van een ENORME berg stront waarvoor u als de nieuwe landelijk deken niet weg kunt lopen.

Ik heb over deze zaak meerdere malen gesproken met Willem Bekkers vanuit de overtuiging dat er voor de Orde een taak is weggelegd als leden van de zittende magistratuur confreres intimideren en het werken onmogelijk maken. Bekkers maakte echter snel en direct een einde aan mijn naieve overpeinzingen: bij een conflict tussen advocaten en rechters, zo maakte hij mij duidelijk, kiest de orde ALTIJD en ONGEZIEN voor de rechter. Vervolgens nam Bekkers zitting in een commissie die een corrupte rechter in Dordrecht ‘van alle blaam zuiverde’.

Maar Hans Westenberg is geen rechter in Dordrecht. Hij functioneert in de kern van het juridische establishment en heeft vonnissen gewezen met enorme consequenties. De jacht op Westenberg is nu in the open en zijn vijanden zijn talrijk, machtig en bemiddeld. Thans ligt er voor de Orde een kans -een eenmalige kans- zijn reputatie als werkelijke belangenbehartiger van de advocatuur in Nederland waar te maken en af te rekenen met een ieder die meent dat de Orde slechts bestaat om de status quo in juridisch Nederland te beschermen en te dienen.

Omdat er tegenwoordig alom hardball wordt gespeeld lijkt het me het eerlijkst en het duidelijkst als ik puntsgewijs opschrijf wat ik van u verwacht:

* Er komt een persbericht namens de Orde waarin staat dat Hans Westenberg niet meer het vertrouwen geniet van de Orde en dat de Orde alle leden van de Balie die met Hans Westenberg worden geconfronteerd adviseert onverwijld over te gaan tot wraking

* De Orde verklaart dat er wel degelijk een taak voor haar is weggelegd als rechters zoals Hans Westenberg leden van de Balie intimideren, schofferen, bedreigen met tuchtklachten, etc etc (u zou het dossier eens moeten lezen!). De Orde gaat advocaten met dergelijke ervaringen stimuleren deze te melden aan een vertrouwenspersoon op het bureau.

* U verklaart per direct terug te treden als lid van de Raad van Advies van Sirus Procesfinanciering

* De Orde verklaart dat zij er niet mee kan leven als rechters uit hoofde van hun functie leden van de Balie rauwelijks gaan dagvaarden omdat zulks niet te verenigen is met de waardigheid van het rechtersambt

* Als compensatie voor alle ellende die ik heb meegemaakt bij het Advocatenblad -waaraan ik bijna 20 jaar verbonden ben geweest zonder ooit enig probleem- als gevolg van de dagvaarding van Westenberg zal ik u voor het Advocatenblad interviewen als de nieuwe deken waarbij deze zaak en de reactie erop van de Orde ter sprake zal komen. Ook zal in de inleiding van het interview komen te staan dat het hier een -eenmalige- ‘reparatie’ betreft voor een verkeerde inschatting door de redactie van de zaak-Westenberg als gevolg waarvan de relatie met Micha Kat verbroken is geraakt.

Geachte heer Loorbach, dit was het. Wie had in 2000 toen we met Harro Knijff op uw kantoor aan het Weena zaten te praten over ‘conflicten’ kunnen denken dat we ooit in zo’n zaak zouden belanden? Mede als gevolg van de zaak-Westenberg heb ik Nederland verlaten. Maar ik ben de eerste drie weken van september in Nederland. In die periode zou het interview voor het Advocatenblad plaats kunnen vinden.

Met de meeste hoogachting,

Micha Kat
journalist

Links voor achtergronden:

http://www.rechterwestenberg.com//

http://www.klokkenluideronline.is/artikel/2313/westenberg-gooit-handdoek-in-de-ring.html

Hier het antwoord van Jan Loorbach:

Geachte heer Kat,

In reactie op onderstaande mail bericht ik u het navolgende:

– Ik ben wel gekozen als Algemeen Deken, maar ben nog niet in functie. Op 1 januari 2010 zal ik lid zijn van de Algemene Raad en vanaf 1 maart 2010 zal ik Algemeen Deken zijn. Tot dat moment laat ik mij vanzelfsprekend niet uit over zaken waar een functionerend Algemeen Deken over gaat. Voor overige vragen verwijs ik u naar de Nederlandse Orde van Advocaten.

– Voor uw informatie: Ik maak al een aantal jaren geen deel meer uit van de Raad van Advies van Sirus Procesfinanciering. Als dat nog ergens zo geregistreerd zou staan op een of andere website, dan is dat achterhaald.
Wat u opmerkt over dit investeringsfonds en over de reden waarom Mr Westenberg werd aangetrokken dient geheel voor uw rekening te blijven.

Hoogachtend,
M.vr.gr.

Jan Loorbach
NautaDutilh N.V.

Advocaat

Print Friendly, PDF & Email
Share