web analytics

Ook in Nederland politieke rechtspraak

leterme.jpeg

Leterme probeerde rechters te vervangen; het lukte niet. In Nederland is het al drie keer wel gelukt

In Belgie is thans een enorme crisis aan de gang omdat aan het licht is gekomen dat de Belgische regering van Yves Leterme heeft geprobeerd rechters te beinvloeden en zelfs te vervangen in de Fortis-zaak. Het kabinet staat op omvallen. Ook de Nederlandse media schreeuwen moord en brand (‘scheiding der machten!’), maar beseffen niet dat in Nederland precies hetzelfde aan de gang is. Ook hier staat de rechterlijke macht bloot aan enorme druk vanuit de politiek. Het grote verschil met Belgie is echter dat de politiek er in ons land wel in slaagt de rechterlijke macht te manipuleren. We volstaan nu met het noemen van een enkel bewijs: de ‘rechterswisselingen’ die zich steeds weer aandienen in zaken waarin de Staat partij is en die zich ongunstig ontwikkelen voor diezelfde Staat. In die situaties grijpt de Staat in door de ‘foute’ rechter(s) van de zaak te halen en te vervangen door ‘gouvernementele’ rechters. Hiervan bestaan reeds drie verbijsterende voorbeelden. In Belgie probeerde premier Leterme dit dus ook, maar hij kreeg het klaarblijkelijk niet voor elkaar. De gecorrumpeerde Nederlandse media weigeren deze misstand te erkennen. Met name Ben Rogmans van De Pers hield artikelen over deze rechterswisselingen tegen. Lees hier het door De Pers geweigerde stuk over de politieke rechtspraak in Nederland en lees hier een follow up. Hoe hypocriet kunnen de media in Nederland zijn? Overigens: uit dit item bij NOVA blijkt dat ook onze man van het jaar Wouter Bos er niet voor terugdeinst de rechterlijke macht onder druk te zetten in de Fortis-zaak.

Print Friendly, PDF & Email
Share