web analytics

OOK HAAGSE PRESIDENT CORRUPT

FritsBakkerAffaire-Westenberg krijgt monsterlijke proporties * President Frits Bakker werd beloond voor nog nooit vertoonde ‘rechterswisseling’ ten nadele van Chipshol * Onder Bakker werd rechtbank Haarlem de ‘anti-Chipshol-rechtbank * Wanneer stopt deze nachtmerrie?

De president van de Haagse rechtbank, het gerecht dat vorige week afscheid nam van vice-president Hans Westenberg omdat deze zich partijdig opstelde ten nadele van Chipshol in procedures, is zelf eveneens in een kwalijke rol betrokken bij het Chipshol-dossier! Dit schreef journalist Eric Smit in De Pers (18 dec. 2007):  Sinds driekwart jaar wordt de president van de rechtbank Haarlem, Frits Bakker, voor ‘leugenaar’ uitgemaakt. Deze kwalificatie dankt de magistraat aan de 83-jarige Jan Poot, oprichter van gebiedsontwikkelaar Chipshol. Tot nu toe heeft Bakker die aantijging niet met heldere argumenten kunnen ontkrachten en dat gaat hem in zijn huidige functie ook niet meer lukken. Vandaag houdt Bakker zijn afscheidsreceptie, hij klimt een sport op zijn loopbaanladder en wordt president van de rechtbank in Den Haag. Daarmee is hij echter nog niet van de familie Poot verlost. Die laatste voorspelling van Eric Smit blijkt profetisch: door het vertrek van zijn vice-president Westenberg wegens corruptie in het Chipshol-dossier beukt de familie Poot opnieuw hard op de deur van Bakker. In het artikel van Smit -die bij De Pers moest vertrekken omdat zijn hoofdredacteur Ben Rogmans niet langer gediend was van dat soort ‘controversiele’ stukken- wordt helder uiteengezet wat Bakker in Haarlem als president heeft geflikt, iets wat nog nooit eerder is voorgekomen in de geschiedenis van het Nederlandse procesrecht: een vervanging van een compleet college op het moment dat dit te zeer dreigde over te hellen naar de wederpartij van de Staat! Na de vervanging verloor Chipshol alles, daarvoor won het alles. De zaak krijgt werkelijk monstrueuze proporties als we constateren dat Bakker

in een gesprek met de familie Poot zelf heeft erkend dat zijn rechtbank door die actie ‘het procesbelang van Chipshol heeft geschaad’. Hier meer achtergronden over dit aspect van de affaire en over de rechterswisseling zelf die zo extreem was, dat ook rechtsgeleerden er hun afgrijzen over uitspraken (hier een artikel over rechterswisselingen dat door opnieuw Ben Rogmans uit De Pers werd weggehouden).  Maar hiermeee zijn we er nog niet. Want Chipshol wilde het naadje van de kous weten over de rechterswisseling te Haarlem en vroeg hiertoe een getuigenverhoor aan. Dat verzoek -dat dus het door hem zelf toegegeven onrechtmatige ingrijpen van Bakker in de Chipshol-procesgang aan het licht had moeten brengen-  werd afgewezen door…. de rechtbank Den Haag waar Bakker zelve ongeveer precies op dat moment president van werd! Ook het hoger beroep van Chipshol in een poging de getuigenverhoren alsnog af te dwingen werd afgewezen door het Haagse Hof. Hier achtergronden over dit aspect van de affaire.

De conclusie lijkt te kunnen worden getrokken dat Frits Bakker als president te Haarlem door de Raad voor de Rechtspraak  is beloond voor de rechterswisseling ten gunste van de Staat met het presidentschap te Den Haag. Dergelijke ‘beloningen’ voor het plegen van onrechtmatige daden zijn het hoofdkenmerk van de criminele organisatie

Over de rol van de Raad voor de Rechtspraak en diens toenmalige voorzitter Bert van Delden in de zaak-Westenberg is al genoeg gezegd. Maar nog altijd is het verhaal over de gecorrumpeerde betrokkenheid van president Fred Bakker (hier een overzicht) bij het Chipshol-dossier niet helemaal verteld. Want hij wist als president in Haarlem -waar ook Westenberg zijn loopbaan ooit begon- de complete rechtbank zozeer tegen Chipshol op te zetten, dat een van zijn vice-presidenten in een treincoupe zijn mond voorbij praatte tegen een advocate die direct alarm sloeg! Lees in deze advertentie van Chipshol meer over dit deel van de affaire en meer achtergronden.

DIT IS EEN NOODOPROEP AAN IEDEREEN DIE DIT LEEST

demmink.vampier.1De Nederlandse rechterlijke macht is terechtgekomen in een verwoestende neerwaartse spiraal van corruptie, pedofilie en machtsmisbruik. Joris Demmink is er in ruim vijf jaar tijd in geslaagd ons land van een rechtstaat te veranderen in een spookhuis waar magistraten ongestraft kinderen misbruiken, zich laten omkopen en zich schuldig maken aan andere delicten. Niemand durft deze beerput open te trekken. Dat betekent maar een ding: de totale ondergang van Nederland! Deze website doet een klemmend beroep op een ieder om steun. Ook financieel. Rechts op deze site staat een bankrekeningnummer van de Stichting KlokkenluiderOnLine. Uw webmaster probeert de teloorgang van onze rechtstaat stap voor stap in kaart te brengen en te beschrijven. Dat wordt hem thans wellicht niet in dank afgenomen, maar latere generaties zullen zijn werk misschien gebruiken als studiemateriaal. Zo is het wel vaker gegaan. Voor uw webmaster tellen alleen de feiten en die blijft hij presenteren en aandragen tot het moment dat hij daartoe om wat voor reden dan ook niet meer in staat zal zijn. Zijn filosofische ondersteuning in deze missie ligt vooral in de ‘eerste wet van Ayn Rand: A = A (lees Atlas Shrugged voor achtergronden).   Thans is het hoofddoel van zijn missie:

HET WEGSNIJDEN VAN HET KANKERGEZWEL ZELF: JORIS DEMMINK

Laten we met z’n allen nu eens laten zien dat we nog ergens voor staan in Nederland. Is onze rechtstaat niet groot en belangrijk genoeg de straat op te gaan? Te schreeuwen om te aftreden en de berechting van Joris Demmink en Hans Westenberg?

Print Friendly, PDF & Email
Share