web analytics

Ook FBJP rekent nu af met Arthur van Amerongen

BERUFSVERBOT TEGEN ‘FOUTE’ JOURNALISTEN GAAT DOOR

vanamerongen1.jpgIn 2005 en 2006 was hij nog het troetelkind van de ‘linksmedia’ in Nederland en kreeg hij -waarschijnlijk als enige journalist ooit- na elkaar de twee meest prestigieuze prijzen: de Zilveren Reismicrofoon (in 2005; met Rob Muntz; zie foto) en, in 2006, de Prijs voor de Dagbladjournalistiek voor multiculti-reportages in Het Parool. Arthur van Amerongen was bovendien getrouwd met het aanstormende PvdA-talent (goed, daar werd wisselend over gedacht) Edith Mastenbroek en dus leek een gouden toekomst weggelegd voor deze talentvolle arabist die zulke mooie en opbouwende stukken schreef over de zegeningen van de multiculturele samenleving. Maar wat gebeurde er toen? Arthur van Amerongen ontdekte dat die multiculturele samenleving in werkelijkheid een blackbox vormt waar louter ellende en geweld in zitten! Zijn laatste boek BXL (Brussel) Eurabia is bij zijn multiculti-vrinden dusdanig in het verkeerde keelgat geschoten, dat er een ongekende operatie ‘sloop van Amerongen’ in gang is gezet die opnieuw bewijst dat we in Nederland te maken hebben met een vorm van journalistiek Berufsverbot die we slechts kennen uit de donkerste dictaturen van de vorige eeuw. Het begon allemaal met het plotse doorhalen van zijn optreden in De Wereld Draait Door. De laatste ontwikkeling in deze operatie: het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten heeft aangekondigd de subsidie…

brusseleurabia1.jpg van 15.000 Euro die het had verstrekt in de verwachting dat Van Amerongen een multicultureel pareltje zou vervaardigen wellicht terug te gaan vorderen! Arthur van Amerongen legde deze email over van Geke van der Wal, bestuurslid van het Fonds (en partner van PvdA-coryfee Max van den Berg):

Amsterdam, 30 mei 2008

Geachte heer Van Amerongen,

Het bestuur van het Fonds BJP heeft uw eerder dit jaar uitgekomen boek
Brussel: Eurabia gelezen en met verbazing kennis genomen van de inhoud. De
inhoud Brussel Eurabia stemt namelijk niet overeen met het oorspronkelijke
plan waarvoor destijds een subsidie is verstrekt. U zou volgens het
projectvoorstel langdurig in Brussel verblijven om min of meer
semi-undercover door te dringen tot de grote islamitische gemeenschap daar.
U zou verslag doen van de aldus opgedane ervaringen, u hoopte te kunnen
laten zien welke gedachten, ideeën en gevoelens binnen de Brusselse
moslemgemeenschap leven en in hoeverre de radicale islam de gemeenschap is
gaan beheersen. U hoopte zelfs in contact te komen met jihadististische
groeperingen. We hebben verschillende malen over het project gesproken.
Twijfel heerste hier over de inzet en aanpak. Het bestuur vroeg zich af of
undercover wel de meest geëigende methode was, of het plan en vraagstelling
goed doordacht waren, etc, maar uiteindelijk is men akkoord gegaan met uw
voorstel. Het bestuur veronderstelt nu, na kennis te hebben genomen van de
inhoud, dat de subsidie u op oneigenlijke gronden is verleend. Het grootste
deel van het boek is autobiografisch, het gaat over uzelf, uw jeugd, uw
familie en het lief en leed dat gepaard ging met uw ontwikkeling als
journalist. Niet alleen vallen autobiografische projecten buiten onze
doelstellingen, u hebt in uw projectvoorstel ook geen melding gemaakt van
dergelijk autobiografisch onderzoek. Het kleine deel in het boek dat wel
over Brussel en de moslemgemeenschap gaat, geeft geen verslag – althans niet
zichtbaar of aantoonbaar – van het al dan niet ‘semi-undercover’ doordringen
tot de gemeenschap. U doet slechts verslag van uw aanwezigheid op publieke
bijeenkomsten en van de gesprekken die u daar en elders hebt gevoerd.

Het had op uw weg gelegen het bestuur van het Fonds BJP tijdig op de hoogte
te stellen van de nieuwe opzet. Het bestuur verwacht van u een uitvoerige
toelichting op de gang van zaken om te kunnen beoordelen of de aan u
verstrekte subsidie geheel of gedeeltelijk dient te worden teruggevorderd.

In afwachting,

met vriendelijke groet,

namens het bestuur

Geke van der Wal

Om de zaak tegen van Amerongen vast wat verder vooruit te helpen heeft FBJP-bestuurslid John Jansen van Galen het boek maar vast volledig afgekraakt in Het Parool. Tsja, je moet in Nederland natuurlijk wel member blijven van de multiculti-club anders zwaait er wat! Lees hier de lotgevallen van negen andere journalisten die weigerden nog langer mee te janken met de gevestigde orde. Ook de webmaster van deze site heeft kennis mogen maken met de ‘Operatie Opschoning Journalistiek’ die thans in volle gang is met Van Amerongen als laatste slachtoffer. Overigens is Van Amerongen inmiddels ook gescheiden van zijn talenvolle PvdA-politica, dus om die reden hoeft de gevestigde orde hem ook al niet meer de hand boven het hoofd te houden. De hele gang van zaken wordt wellicht nog het best duidelijk door de vraag die het Belgische blad Knack hem onlangs stelde: In het Parool schreef u dat u van Marokkanen hield, ondanks de laffe moord op Theo van Gogh. Na een dik jaar van infiltratie in de Brusselse moslimwereld schrijft u dat u het gros van de Marokkanen niet meer kunt luchten. Waar is het fout gegaan?

Print Friendly, PDF & Email
Share