web analytics

OOK ‘DE WIT’ TEN LASTE GELEGD

jandewitBreaking: Harm Brouwer en zijn OM leggen uw webmaster niet alleen het aanbrengen van graffiti ten laste, maar ook de ‘ordeverstoring’ bij het horen van Nout Wellink voor de kredietcrisis-commissie van Jan de Witwasser. Uit de dagvaarding: Ter berechting wordt gevoegd de zaak onder parketnummer 665063-10: (dat) hij op of omstreeks 4 februari 2010 te ’s Gravenhage door het verwekken van wanorde [beelden!] of het maken van gedruis, te weten door -tijdens een vergadering van de parlementaire onderzoekscommissie (commissie De Wit)- op de publieke tribune te gaan staan en/of met luide stem te roepen, een geoorloofde openbare vergadering, te weten een vergadering van de Tijdelijke Commissie Onderzoek Financieel Stelsel (commissie De Wit) in een enquetezaal van de Tweede kamer der Staten Generaal opzettelijk heeft gestoord; art. 144 Wetboek van Strafrecht. Ook hier lijkt het OM

reeds bij voorbaat te blunderen daar Wellink zelve de aansporing van uw webmaster ter harte heeft genomen en uit eigen beweging heeft aangeboden te verklaren over de Trilateral Commission. Hoe kan er dan sprake zijn van een ‘verstoring’? Net als inzake de aansporing Westenberg te vervolgen op de muur van het Parket Generaal is hier juist sprake van -erkend- waardevolle en nuttige bijdrages in het debat. To be continued!

Print Friendly, PDF & Email
Share