web analytics

‘Onze dijken? 100% veilig!’

NEDERLAND HEEFT TE WEINIG ZANDZAKKEN EN TE WEINIG LIJKENZAKKEN

door Dick Berts
Jarenlang hebben onze politici geroepen dat onze dijken voor honderd procent veilig zijn. De inwoners van New Orleans kregen dezelfde leugens te horen van hun overheid. Maar bij een orkaan die van kracht 5 naar 3 afzakte, ging het al mis. Recent is gebleken, dat de berekeningen die in het kader van ons Deltaplan zijn gemaakt niet kloppen. Golven blijken op zijn minst een kwart meer energie te bevatten, dan men aanvankelijk dacht. Marcel Stive, hoogleraar Kustwaterbouwkunde aan de Technische Universiteit van Delft zei daarover in De Telegraaf van 1 maart 2005: ?De kans op overstromingen is dus groter dan tot nu toe werd aangenomen. Daar komt de stijging van de zeespiegel nog bovenop?. En de bodemdaling niet te vergeten. De afgelopen eeuwen hebben we onze dijken -die geen onderheide fundering hebben- steeds verder opgehoogd. Vanwege onze slappe bodem zakken de loodzware dijken dus steeds verder de grond in. Bij Petten heeft het Hoogheemraadschap zelfs een stalen damwand in de kruin van de dijk laten slaan. De damwand verhoogt de dijk met ongeveer een meter. De damwand gaat metersdiep het dijklichaam in en splijt dat dus in twee?n, waardoor het wordt verzwakt. Ingenieurs waren het er nog niet over eens, of dit wel een veilige methode was, toen het hoogheemraadschap de paniekmaatregel al liet uitvoeren.


Begin 2004 lekte een geheime studie van het Pentagon uit. Daarin staat, dat men verwacht dat Nederland binnenkort voor de helft onder water verdwijnt. Op 23-2-2004 zond het NOS journaal daarover een item uit, dat daarna ineens niet meer werd herhaald. Vermoedelijk onder druk van de overheid. De Nederlandse kust kent maar liefst acht buitengewoon zwakke plekken. Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) heeft altijd bij hoog en laag beweerd, dat onze kust absoluut veilig is. Ze weigerde pertinent om extra geld vrij te maken om de zwakke plekken met spoed aan te pakken. Tot mijn starre verbazing laat Schulz van Haegen naar aanleiding van de ramp in New Orleans ineens een heel ander geluid horen. In De Telegraaf van 4 september 2005, viel het volgende te lezen: ?Alle gebieden in Nederland die het risico lopen onder water te komen staan worden onderzocht. Ook zwakke plekken in dijkringen en de effecten van dijkdoorbraken op andere dijken worden ge?nventariseerd. Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen wil als alle gebieden met hun risico?s in kaart zijn gebracht, verder uitgebreid onderzoeken hoe goed de rampenplannen hierop zijn voorbereid (totaal niet dus DB). Met name voor de randstad, die ze vergelijkt met een badkuip, wil zij op basis van een aantal denkbeeldige scenario?s uitzoeken of we wel echt zo veilig zijn als we ons wanen. Directe aanleiding voor het onderzoek vormen de schrikbeelden uit Amerika. ?Ik ben dit weekend op een VVD-bijeenkomst in Garderen door veel verontruste fractieleden aangesproken of zoiets in Nederland ook zou kunnen gebeuren en ik wil niet zomaar zeggen: ?het zit wel goed?. Samen met collega Remkes ga ik dat nu onderzoeken, waarbij hij naar de rampenplannen zal kijken?. We zijn dus weer eens jarenlang belazerd door de politiek. Maar goed, politici die liegen kunnen zich in dit land inmiddels op gewoonterecht beroepen.

Nog voor de ramp in New Orleans hebben de Amerikanen het kabinet Balkenende gewaarschuwd, omdat Nederland geen enkel rampenplan heeft om het hoofd te bieden aan een overstroming van het westen van ons land. Hoe erg de watersnood van 1953 in Zeeland ook was, in feite was dat nog niks. Een dunbevolkte boeren provincie liep deels onder water. Als ??n van de vijf gevaarlijkste van de acht zwakke plekken in onze kust doorbreekt, dan zijn we niet alleen het economisch hart van Nederland kwijt, maar liggen er tien miljoen man in het water. De omvang van een dergelijke ramp is minstens het achtvoudige van de ramp in New Orleans. De reddingsmiddelen die Nederland – mede met behulp van onze complete krijgsmacht- op de been kan brengen, schat ik niet hoger in dan ??n procent van wat de Amerikanen in huis hebben. De taferelen die een dergelijke watersnood gaat opleveren, zullen alle schilderijen van Jeroen Bosch geschikt maken om er mensen meer gerust te stellen en te troosten.

Met de grootste moeite heeft men in New Orleans 25.000 lijkenzakken bij elkaar gesprokkeld. Bij ongewijzigd beleid doet staatssecretaris Schultz van Haegen er verstandig aan, om op voorhand minstens 250.000 lijkenzakken te bestellen. Anders doet zich binnenkort een wereldwijde crisis voor, niet alleen op de markt voor zandzakken, maar ook op de markt voor lijkenzakken.

Print Friendly, PDF & Email
Share