web analytics

ONRECHTMATIGE RECHTSPRAAK

Om zich uw webmaster van het lijf te houden dient het pedo-financiele establishment toevlucht te nemen tot onrechtmatige rechtspraak. In het getuigenverhoor van Jan de Wit (SP) verbood de politierechter dat er gefilmd werd waarbij hij motiveerde dat hij ‘NOS en RTL wel zou hebben toegelaten, maar JDTV weigerde’. Dit is flagrant en evident in tegenspraak met het Hemelrijk/Van Gasteren-arrest van de HR waarin is vastgelegd dat het onrechtmatig is verschil aan te brengen binnen media cq. te discrimineren. In overleg met onze advocaat behouden we ons thans alle rechten voor waaronder

zeker ook het dagvaarden van de betreffende politierechter. Voor de zitting was met onze advocaat afgesproken dat het maken van opnames van het verhoor van De Wit een conditio sine qua non zou vormen voor de voortzetting van deze strafzaak. Zoalang deze fout niet wordt hersteld en een nieuw verhoor van De Wit plaatsvindt voor onze camera -openbaarheid van de rechtspraak!- zeggen wij onze medewerking aan de strafzaak op. Er is in onze ogen geen enkel argument filmen te verbieden nu De Wit wordt gehoord niet als prive-persoon maar in zijn hoedanigheid van volksvertegenwoordiger. Alleen dat al -naast de openbaarheid van de rechtspraak- zou een reden moeten zijn onze cameraman toe te laten. Wordt vervolgd!

Print Friendly, PDF & Email
Share