web analytics

OM: geen arrestatie op verzoek

Spanning stijgt rond nadere onthulling 12 corrupte rechters * ‘Creme de la creme’ van de MSM uitgenodigd * Topvoorlichter Boerstra (Parket Generaal) over de reactie van het OM * Webmaster is ‘rechtersdoder’ en bij uitstek geloofwaardig: hij heeft immers reeds een rechters-scalp (Westenberg) aan zijn riem!

Hieronder volgt een persbericht zoals dat op maandag 20 september naar de volgende partijen is verzonden: “Arendo Joustra” <[email protected]>, “folkert jensma” <[email protected]>, “Bas Paternotte” <[email protected]>, “bart mos” <[email protected]>, “Joost de Haas” <[email protected]>, “Juriaan Mensch” <[email protected]>, “Michiel Van Kleef” <[email protected]>, “Jeroen de Jager” <[email protected]>:

Journalist Micha Kat start vrijdag as 24 september met zijn nieuwe landelijke actie-beweging

DRIVE AGAINST THE NWO (New World Order)

en zal ter inluiding van de campagne een persconferentie geven om 15 uur in de stationshal op Schiphol waarbij hij de namen zal onthullen van

12 CORRUPTE e/o CRIMINELE RECHTERS

Kat heeft het OM met klem opgeroepen aanwezig te zijn en over te laten gaan tot arrestatie mocht men bij Justitie oordelen dat het hier lasterlijke uitlatingen betreft in de zin van het strafrecht. Zie ook

http://www.klokkenluideronline.is/artikel/4732/persco-schiphol-12-corrupte-rechters.html#comments

Kat heeft eerder een voormalige vice-president van de Haagse rechtbank, Hans Westenberg, ontmaskerd als corrupt en crimineel. Tegen Westenberg loopt thans een strafrechteijk onderzoek op het parket te Utrecht.  Tevens heeft Kat de Raad voor de Rechtspraak aansprakelijk gesteld voor schade hem toegebracht ten bedrage van 75.000 Euro.

De DRIVE AGAINST THE NWO-campagne richt tegen de dictatoriale en totalitaire (staats)macht die erop is gericht de vrijheden en de rechten van burgers te vernietigen en te vervangen door een regime van ongekozen ‘elite-leiders’ de streven naar een global government. In een ander front in deze strijd heeft Kat de oorlog verklaard aan de Bilderberg-groep en de Trilateral Commission; op dit front wordt reeds gestreden in rechte.

Voor vragen kunt u Kat benaderen via de contact-functie van zijn website klokkenluideronline.

Het OM heeft bij monde van woordvoerder Evert Boerstra (Parket Generaal) inmiddels laten weten dat men in ons land ‘niet om zijn eigen arrestatie kan verzoeken’, een opmerkelijke stellingname nu uw webmaster op het punt staat een fatale slag toe te brengen aan de geloofwaardigheid van de Nederlandse rechtstaat, een geloofwaardigheid die alleen maar nog verder wordt ondermijnd door aanhoudende en structurele weigering van Justitie de feiten over de eigen falende organisatie onder ogen te zien. “Het kan toch niet zo zijn” zo zei uw webmaster tegen Boerstra, “dat een journalist van naam en faam 12 rechters beschuldigt van corruptie en crimineel handelen en zulks op websites en via persberichten verspreidt terwijl er geen enkele reactie volgt van justitie zelf? Als binnenkort honderd burgers in dorpen en op pleinen gaan roepen dat de rechterlijke macht een grote corrupte pedofiele bende is, doet het OM dan nog steeds niets? Waar ligt de grens? En bovendien: dient het bewaken van de integriteit en de geloofwaardigheid van onze rechtstaat niet een top-prioriteit te zijn van het OM? Is zulks niet veel belangrijker dan ‘offensieven’ tegen discriminatie en/of hondenpoep?” Boerstra zegde toe dat hij ‘de zaak zal blijven volgen’ maar dat hij vrijdag niet aanwezig zal zijn. Te druk met het beantwoorden van vragen van journalisten.

Print Friendly, PDF & Email
Share