web analytics

‘Objectieve lul’ betreedt rechtbank Rotterdam

Rechter Hans Westenberg, vice-president van de rechtbank Den Haag, vlak voordat hij de sluizen doorgaat van de rechtbank Rotterdam alwaar het historische getuigenverhoor plaatsvond in de door hem aangespannen zaak tegen advocaat Hugo Smit en journalist Micha Kat. Smit beschuldigde Westenberg van het per telefoon intimideren van advocaten, in casu van hemzelf. Enkele uren na het nemen van deze foto legt Westenberg een meinedige verklaring af. Op het getuigenverhoor zou Hugo Smit tevens verklaren dat de voormalig deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, Peter von Schmidt auf Altenstadt, Westenberg een ‘objectieve lul’ heeft genoemd. De fotograaf werd ogenblikkelijk in zijn kraag gegrepen en gedwongen alle foto’s te wissen waarbij gerept werd van een ‘fotoverbod’, maar deze wist hij ten behoeve van de geschiedschrijving van de rechtspraak in Nederland voor de archieven te behouden. Hij is letterlijk weggesleept voor de poorten van de hel.

Westenberg

Print Friendly, PDF & Email
Share