web analytics

NVJ steunt Kat in zaak-Westenberg

bruning.jpgNaar thans bekend is geworden stuurde Thomas Bruning, secretaris van de NVJ, onderstaande brief naar de advocaat van Micha Kat, de webmaster van deze site:

Geachte heer Blokhuis,

In reactie op uw brief van 27 maart jl. vraagt u mij op verzoek van uw beide cliënten, Nijeboer en Kat twee zaken:

Meer aandacht vanuit de NVJ voor de benarde en ongelijke positie waarin journalisten verkeren wanneer zij -als journalist-uitgever geconfronteerd worden met door publiek geld gefinancierde procedures.

Uit het bijgevoegde artikel, dat in de laatste editie van het vakblad De Journalist gepubliceerd werd, wordt u duidelijk dat wij graag aan het verzoek van uw clienten gehoor geven. Ook in ons jaarverslag besteden wij aandacht aan de ontwikkelingen rondom de zaak van de heer Nijeboer.

Voor wat betreft uw specifieke verzoek van de heer Kat het volgende:

Het moet duidelijk zijn dat onze juridische dienstverlening richting leden zo is ingericht dat in beginsel zaken in behandeling worden genomen door ons eigen team van gespecialiseerde juristen en advocaten.

Als een lid er zelf voor kiest een externe advocaat in te huren, dan gebeurt dat in beginsel voor eigen rekening.

Zoals eerder aan de heer Kat duidelijk gemaakt in eerdere correspondentie met de heer Kat, is het gebruikelijk dat journalisten publiceren onder verantwoordelijkheid van een uitgever. In dit specifieke geval heeft de heer Kat er blijkbaar zelf voor gekozen om de verantwoordelijkheid van de uitgever over te nemen en de betrokken uitgever te vrijwaren.

Toch zouden wij ons kunnen voorstellen dat de NVJ ervoor gekozen zou hebben om de zaak in behandeling te nemen, mede gelet op het onderliggende meer principiële karakter.

Daarom zijn wij bereid om een redelijke bijdrage te doen in de door Kat bij u gemaakte kosten in deze kwestie.

Vanwege de eerder vermelde gang van zaken(aanname en behandeling in beginsel alleen door eigen NVJ-advocaten)  zal deze bijdrage beperkt zijn tot een bepaald maximaal bedrag, mede gelet op de reeds gemaakte juridische kosten in deze kwestie. Graag ontvang ik van u een overzicht van de in rekening gebrachte uren en gerechtelijke kosten in dezen, zodat wij een redelijke bijdrage kunnen bepalen.

Met vriendelijke groet,

Thomas Bruning

Print Friendly, PDF & Email
Share