web analytics

NVJ op ramkoers tegen Erik de Vlieger

NVJ DEMONISEERT OOK: ERIK DE VLIEGER

Sinds de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) eind januari de directe confrontatie opzocht met NTG, de tijdschriften-afdeling van IMCA Mediagroep van Erik de Vlieger, door interne mails van NTG naar buiten te brengen (‘de Vlieger noemt zijn medewerkers verraders, NSB’ers’) is het conflict tussen beide partijen enorm verscherpt, dit ondanks sussende mededelingen naar de pers na een onderhoud tussen De Vlieger en de NVJ. Dit blijkt uit emails die ter hand zijn gesteld aan deze site. De zaak is thans zo ver op de spits gedreven, dat De Vlieger’s advocaat Benno Friedberg zich op 4 maart heeft gewend tot E. Speet, een van de secretarissen van de NVJ. Aangezien de NVJ ook al de confrontatie zoekt met het gratis dagblad Metro (zie villamedia.nl) kan de conclusie worden getrokken dat de ‘journalistenvakbond’ is verworden tot een beschermer van de belangen van de bedreigde dagbladuitgever PCM. NTG geeft 14 tijdschriften uit waaronder sterkte titels als Oor, Villa d’Arte, Aloha en Ajax Magazine.

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: Benno Friedberg [mailto:[email protected]]
Verzonden: donderdag 4 maart 2004 16:01
Aan: Erik de Vlieger; E. Speet
CC: [email protected]
Onderwerp: RE: Betr.: RE: bevestiging toezegging 12 februari 2004

Geachte mevrouw Speet,

Ik zag alle mail wisselingen voorbij komen en wens gaarne thans hier op in te breken dit vanwege het feit dat er, op voor mij onbegrijpelijke wijze, door de NVJ inbreuk gemaakt wordt op hetgeen besproken is met de heer de Vlieger.

Laat ik beginnen u mede te delen dat de brief waarna u verwijst, d.d. 5 februari jl., geen weerslag is van hetgeen tussen de NVJ en de Vlieger is besproken.
Voor alle duidelijkheid, het betreft hierbij uw weergave van met de heer Makau van NTG kennelijk gemaakte afspraken.

Het zou prettig zijn indien u dit onderscheid zou maken reeds omwille van de zuiverheid en de juistheid van de onderhavige discussie.

Tijdens het onderhoud tussen de NVJ en de heer de Vlieger, een onderhoud waarbij u naar mijn weten niet aanwezig was, is enerzijds aan de orde gekomen de, ik druk mij dan voorzichtig uit, irritatie van de heer de Vlieger over diens stigmatisering door de NVJ in het kader van een door hem aan de medewerkers van de NTG gezonden mail, waarbij er door de NVJ teksten uit hun verband zijn gerukt en zijn weergegeven, en anderzijds een detante die vervolgens gebruikt zou worden om tot nadere afspraken te komen over de betaling van de freelancers en het opstarten van CAO gesprekken.
Daarbij heeft de Vlieger aangegeven in te staan voor betaling van verschuldigde bedragen, niet meer en niet minder.

Ik betreur het ten zeerste dat de NVJ telkenmale deze zaken verwart, van een vereniging van journalisten had ik nu juist zuiverheid van berichtgeving verwacht echter het tegenovergestelde is thans het geval.

Aan het opzettelijk verwarren van de hoedanigheid van de heer de Vlieger met de hoedanigheid van de NTG doe ik niet mee en ik verzoek u omwille van de eerder bedoelde zuiverheid dit in het vervolg ook niet te doen.

Voorts acht ik het niet gepast, en eigenlijk ook enigszins kinderachtig, indien u steeds (in mijn beleving te pas en te onpas) meent de media te moeten informeren over in uw visie de laatste stand van zaken. Kennelijk gebruikt u dit als drukmiddels jegens de NTG en de Vlieger naar ik aanneem bij gebrek aan inhoudelijke argumenten. Immers mijn eigen brief aan de NVJ van de vorige week is nog altijd onbeantwoord gebleven terwijl dat nu juist een wijze van communicatie zou zijn die in mijn beleving meer passend is.

Ik stel dan ook voor dat de NVJ eerst begint met het op behoorlijke wijze beantwoorden van mijn correspondentie en niet met het dreigen met allerhande publiciteit.

Meent u echter dat u op uw ingeslagen weg door moet gaan dan zal een en ander leiden tot een verdere verscherping van het conflict en zal ik passende maatregelen dienen te nemen ten einde de belangen van mijn cli?nt te beschermen, immers ook cli?nt heeft gewoon rechten en het staat u niet vrij om hier op onrechtmatige wijze inbreuk op te maken.

Wellicht dat ik mag afronden met de ‘YMCA’ verschrijving, bij mijn weten leidde een liedje daarover tot een wereldhit die tot onderlinge verbroedering aanleiding gaf, misschien een freudiaanse verschrijving van u?

Met vriendelijke groet,

Benno Friedberg

Friedberg Oudendijk Advocaten
Koninginneweg 160
1075 EE Amsterdam
tel: +31 (0)20 6644121
fax: + 31 (0)20 6640129

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: Erik de Vlieger [mailto:[email protected]]
Verzonden: donderdag 4 maart 2004 13:30
Aan: E. Speet
CC: Benno Friedberg; [email protected]
Onderwerp: RE: Betr.: RE: bevestiging toezegging 12 februari 2004

De media informeren.
dat heb ik al een keer meegemaakt.
Uw werkwijze is ons bekend en ik kan u vertellen
dat ik het persoonlijk het laagste goed vind om de media hiervoor te gebruiken. U durft het wel op te schrijven tenminste dat u de media als uw werktuig ziet.

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: E. Speet [mailto:[email protected]]
Verzonden: donderdag 4 maart 2004 13:25
Aan: Erik de Vlieger
Onderwerp: Betr.: RE: bevestiging toezegging 12 februari 2004

Geachte heer De Vlieger,

Uw reactie vormt geen antwoord op onze vraag zoals in onze brief van vanmorgen aan u voorgelegd. Wij concluderen dat van uw kant een bevestiging op alle afspraken van de welbekende brief aan NTG van 5 februari jl. uitblijft. Wij zullen de media in die zin informeren.

Met vriendelijke groet, ellie speet

De informatie opgenomen in dit bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, te vernietigen en de afzender direct te informeren via bovenstaand e-mailadres dan wel via 020-6766771.

>>> “Erik de Vlieger” 04-03-04 13:12 >>>
Mevrouw

Uw instelling noemde mijn advocaat al meneer friedman en
dat u ons bedrijf als eerste YMCA noemt getuigd van zo een enorme onzorgvuldigheid dat ik nu al helemaal niet meer meedoe met uw tactische en manipulatieve spelletjes. U brengt ons bedrijf schade toe.

hoogachtend

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: E. Speet [mailto:[email protected]]
Verzonden: donderdag 4 maart 2004 11:45
Aan: Erik de Vlieger
Onderwerp: bevestiging toezegging 12 februari 2004

Geachte heer De Vlieger,

Hierbij verzoek ik u spoedig op bijgaande brief te reageren.

Met vriendelijke groet, Ellie Speet

De informatie opgenomen in dit bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, te vernietigen en de afzender direct te informeren via bovenstaand e-mailadres dan wel via 020-6766771.

Print Friendly, PDF & Email
Share