web analytics

NVJ houdt vast aan (ex) politici in RvdJ

BRUNING’S ANTWOORD KAN NIET KORTER

Geachte heer Kat,

In uw brief van 5 juni jl. vraagt u de NVJ om het volgende en ik citeer: “…zou de NVJ zich expliciet en duidelijk willen uitspreken voor ONMIDDELLIJKE verwijdering van ALLE (ex)politici uit de Raad? Het gaat om de geloofwaardigheid van de Raad en daarmee van de journalistiek als zodanig.”

Hierbij deel ik u mede dat wij ons niet zullen uitspreken voor de onmiddelijke verwijdering van alle (ex)politici uit de Raad voor de Journalistiek.

Met vriendelijke groet,

T. Bruning
plv. algemeen secretaris

Aldus een brief van (plv) NVJ-secretaris Bruning aan M. Kat als antwoord op diens brief van 5 juli. Het is opvallend dat Bruning zijn beslissing vast te houden aan de aanwezigheid van (ex)politici in de Raad niet motiveert, bijvoorbeeld door te zeggen dat zij daar uitstekend werk doen of dat hun kennis van zaken node gemist kan worden. Nog opvallender is dat hij geen woord vuil maakt aan de toezegging van het stichtingsbestuur van de Raad bij monde van dhr. Timmer dat ‘er over enkele jaren geen (ex)politici in de Raad meer zullen worden aangetroffen’.

Volgens briefschrijver Kat kan dit maar een ding betekenen: “De Raad staat op het punt meer geld te krijgen van de politiek en te worden opgewaardeerd tot rijkscensor. Blijkbaar verbindt de politiek eisen aan de nieuwe geldstromen zoals plaatsten voor ‘hun’ mensen in de Raad. Dat de NVJ hiertegen niet in het geweer durft te komen is een schande en verlaagt de beroepsorganisatie de facto tot een gremius van collaborateurs.”

Print Friendly, PDF & Email
Share