web analytics

Nu officieel vastgesteld: klassenjustitie in NL!

ombudsmannationaal.jpgHet OM (parket Breda) heeft ‘zeer laakbaar’ gehandeld en de ‘schijn van klassenjustitie’ op zich geladen. Dat oordeelde Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer op 21 november op grond van een klacht van Jos van de Schoot uit Diessen. In de onderhavige zaak pleegde een hoge ambtenaar, de Rijksaccountant op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een delict: hij vernielde de tuin van van de Schoot, zijn buurman. Dit omdat hij zijn woning wilde uitbreiden. De buurman deed aangifte tegen de accountant, maar tot zijn stomme verbazing bleek niet hij, maar zijn vrouw voor het hekje te staan bij de politierechter. Van de Schoot in het Brabants Dagblad: “Ik heb verschillende malen naar het waarom gevraagd, maar kreeg steeds geen antwoord.” Uit het onderzoek bleek dat de man is ontzien ‘om zijn carriere niet te schaden’. De ombudsman in zijn openbare rapport: “De omstandigheid dat een mogelijke vervolging of veroordeling desastreuze gevolgen voor zijn functie als rijksaccountant bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zou hebben, is naar het oordeel van de Nationale ombudsman geen enkele rechtvaardiging om betrokkene niet als verdachte aan te merken”. Evert Boerstra, woordvoerder van het OM op het Parket Generaal: “Het is een bijzondere uitspraak. Ik kan me niet herinneren dat zo’n uitspraak eerder is gedaan.” Hoe heet de betreffende officier die heeft toegestaan dat de vrouw ‘insprong’ voor haar man? “De naam is niet relevant.” Worden er nog sancties overwogen? Boerstra: “We kennen wel sancties bij het OM, van een berisping oplopend naar ernstiger. Ik zal het voor u nagaan.” Mocht er iemand zijn die de naam van deze ‘magistraat’ weet…

… kan hij of zij zich melden tot deze website. Wellicht dat super-PL (pathologische leugenaar) Harm Brouwer cs. er op deze manier toen kan worden aangezet vervolging tegen deze ‘amice’ in te stellen die de reeds deplorabele staat van onze rechtsstaat opnieuw een forse knauw heeft gegeven.  De onthutsende uitspraak van onze nationale ombudsman werd door de ‘oude media’ overigens niet de moeite waard gevonden te vermelden. Wanneer staat er nu eindelijk eens iemand op die de bezem gaat halen door de compleet verrotte en gecorrumpeerde bende van ons OM?

Print Friendly, PDF & Email
Share