web analytics

NRC tussen tegeljes en pleepapier

egeria1KLOKKENLUIDERONLINE HAD PRIMEUR BRENNINKMEIJER-COUP NRC * ‘KWALITEITSKRANT’ GESLACHT EN UITGESCHUD * BYE BYE DEMONISATOR FOLKERT

NRC Handelsblad, eens het vlaggenschip van de Nederlandse journalistiek met Lux et Libebertas als lijfspreuk, komt terecht in het portfolio van een investeringsfonds tussen de badkamertegeltjes van Royal Mosa het het pleepapier van Vendor. Het investeringsfonds is Egeria van de rijksteegeria2 familie van Nederland, de Brenninkmeijers van C&A. Deze website had de primeur van de ‘overname’ van NRC door de Brenninkmeijers, maar egeria4zag deze stap meer als practical joke van de familie die vanuit een soort goedertierenheid hun bevriende corrupte NRC-hoernalisten nog enige jaren in staat wil stellen den volke ter meerdere eer en glorie van de elite te bedriegen en voor te liegen. Echter, een blik op het management van Egeria leidt egeria3tot een andere conclusie: hier is een bende raiders actief in APAX-stijl die de krant opnieuw zullen proberen uit te zuigen, precies zoals een goep oud-leden van de hoofdredactie in een brandbrief voorspelt! Egeria blijkt een hyper-commercieel zooitje (zie foto’s) dat wordt aangestuurd door een groepje invenstment bankers van MeesPierson, de bank waar ethiek en moraal ALTIJD hebben gezegevierd….

Print Friendly, PDF & Email
Share