web analytics

NRC redacteur uit selectiecommissie rechters

MAARTEN HUYGEN VERLAAT COMMISSIE ALS DIEF IN DE NACHT

In de aanloop naar de publicatie van het boek Lux. Libertas en Leugens van journalist Micha Kat maken NRC-redacteuren schielijk schoon schip. Prominent Maarten Huygen bleek lid van de Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht, een prestgieus groepje topjuristen dat ‘zij-instromers’ screent voor een positie binnen de rechterlijke macht. Op de nieuwe ledenlijst zoals gepubliccerd op de website www.rechtspraak.nl komt hij niet meer voor. Huygen die slechts een half jaar lid is geweest van de commissie wil over zijn vertrek alleen maar kwijt dat hij ‘er genoeg van had’. Een woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak, verantwoordelijk voor de samenstelling van de commissie, zegt dat Huygen zich heeft teruggetrokken ‘om hem moverende redenen en dat daarover verder geen mededelingen kunnen worden gedaan’.

NRC Handelsblad, zo wordt in het boek van Kat onthuld, toont zich op tal van punten de slippendrager van de rechterlijke macht in Nederland. Zo weigerde het te publiceren over de beruchte ‘nepotisme-brief’ aan (toen nog) president van het Hof in Leeuwarden Carla Eradus waarover het als eerste werd getipt; Eradus bleek in Leeuwarden reeksen intimi te benoemen van hofbestuurders en veertien raadsheren luidden hierover de noodklok. Eradus zat met Huygen in de genoemde commissie. Thans is Eradus president van de rechtbank in Amsterdam. Redacteur Frank Kuitenbrouwer bekleedde en bekleedt evenens functies in de top van het juridische establishment.
Ook Dirk van Delft heeft zich teruggetrokken uit een compromitterend dubbelbelang, namelijk uit de redactiecommissie van het blad Hypothese van NWO, de overheidsorganisatie die volgens een opiniestuk van zijn hand in NRC dringend meer geld moet krijgen.

Print Friendly, PDF & Email
Share