web analytics

NRC OPENT AANVAL OP DEMMINK

demminkKindermisbruik kan de kamer niet aan, bonnetjes wel * Wordt Demmink geloosd via NRC Handelsblad en zijn bonnetjes? * Een rechtszaak moet coute que coute worden voorkomen

Een onverwachte en verassende ontwikkeling vandaag: NRC Handelsblad, de ‘justitie-krant’ bij uitstek, opent een directe aanval op Joris Demmink in een prominent stuk op de voorpagina onder de kop Topman Justitie dineerde voor 13 mille. Enige uren later volgde een follow-up met als kop Kamer kritisch over declaraties topman Justitie. In geen van de publicaties, ook niet in andere media, wordt met een woord gerept over het kindermisbruik door Demmink zoals dat recent op deze site nog uitgebreid ter sprake kwam via een reportage van Netwerk uit 1998. Zie ook het Demmink-feitenoverzicht.  Hieruit blijkt dat NRC Handelsblad de enige krant is geweest die Demmink tot nu tot expliciet heeft gesteund, met name in een leugenachtig stuk van 5 juli 2007 met als kop Topman Justitie is schoon over een AIVD-onderzoek naar zijn seksuele levenswandel dat nooit heeft plaatsgevonden. Dat juist NRC nu de aanval opent op Demmink -overigens waren de ‘Demmink-bonnetjes’ reeds uitgebreid aan de orde gekomen op deze site via tal van postings van lezers- is veelzeggend en betekent waarschijnlijk dat de top van Justitie cq. de hoogste machten in Nederland Demmink laten vallen. Dat minister Hirsch Ballin Demmink nog verdedigt (‘van onrechtmatigheden is geen sprake’) lijkt ons een schijn-manoevre voor de Buhne. Joris Demmink is niet meer te redden. De vraag is nu: blijft het bij de ‘bonnetjes’ of zal hij zich moeten verantwoorden voor the real thing?

Wij denken dat NRC Handelsblad zo gouvernementeel is, dat ook deze publicatie heeft plaatsgevonden op last van hogerhand, van dezelfde krachten die NRC twee jaar geleden nog opdroegen Demmink te dekken. Dit heeft mede te maken met een recente ontwikkeling waarover we nu nog niet al te veel kunnen zeggen, maar waarin uw webmaster -samen met zijn cameraman- een sleutelrol speelt. Wel melden we dat uw webmaster en zijn cameraman in de nacht van zondag op maandag zijn gearresteerd in Den Haag op grond van een feit waarin Joris Demmink de hoofdrol speelt. Na 16 uur te hebben doorgebracht in een politiecel werd uw webmaster in vrijheid gesteld. De camera werd in beslag genomen. De vraag is nu: heeft Justitie het materiaal gewist?

De ‘bonnetjes-truc’ zou zomaar de stok kunnen zijn waarmee de hogere krachten Demmink willen slaan en vervolgens willen lozen omdat de Justitie-SG inmiddels een enorme bedreiging vormt voor de Nederlandse staat. Demmink wordt gechanteerd door de Turkije en waarschijnlijk nog door meer landen die beschikken over compromitterend materiaal. Het grote voordeel van het lozen van Demmink via de ‘bonnetjes’ zou zijn dat er dan geen discussie ontstaat over een mogelijke vervolging door het OM. Zo’n vervolging kan zeer pijnlijk worden wegens de leverage waarover Demmink beschikt: kennis van seksuele delicten gepleegd door andere hoogwaardigheidsbekleders en mogelijk ook (voormalig) leden van het Koninklijk Huis. Demmink is te linken aan Oranje via de voormalig raadsman van Beatrix Frits Salomonson. Zie hiervoor ondermeer de Runderkamp-papers.

Print Friendly, PDF & Email
Share