web analytics

NRC manipuleert woorden van de Paus

NRC: ZELFS WOORDEN VAN DE PAUS ZIJN NIET MEER HEILIG

door Henk Rijkers
“Behalve aan de Nederlandse euthanasiepraktijk refereerde Johannes Paulus indirect ook aan de moord op filmregisseur en columnist Theo van Gogh. Nederland beleeft volgens hem een ernstig conflict tussen degenen die pleiten voor gastvrijheid en degenen die de ‘invasie’ van immigranten willen stoppen. De paus geeft de eerste groep gelijk en roept op tot ‘grondige dialoog’ waarbij de verschillende bevolkingsgroepen elkaar beter moeten leren kennen. Christenen dienen als ‘ambachtslieden van vrede en dialoog’ dit gesprek te stimuleren.”
Dit meldt de NRC op 24 januari naar aanleiding van de ontvangst door de paus van de nieuwe ambassadeur van Nederland bij de H. Stoel. Wat krijgen we nu? Gaat de paus zich nu ook al mengen in onze binnenlandse politieke discussies? Kiest de Heilige Vader partij in de strijd tegen Pim Fortuyn en Geert Wilders? Nee, natuurlijk. Maar wat is er dan aan de hand? Simpel: de NRC-lezer wordt weer eens volledig op het verkeerde been gezet.

Inderdaad heeft paus Johannes Paulus II gesproken bij de aanvaarding van de geloofsbrieven van de nieuwe Nederlandse ambassadeur bij de H. Stoel, mevrouw Moniek Frank. Inderdaad heeft hij daarbij gerefereerd aan recente ‘nieuwe spanningen, die voortkomen uit de snelle verandering van onze samenlevingen’ waarmee ons land onlangs is geconfronteerd. Inderdaad lijkt dit een verwijzing naar de moord op Van Gogh. Maar het woord ‘invasie’ komt in de tekst van de paus niet voor, dat heeft de NRC verzonnen. Ook van een tegenstelling tussen ‘gastvrijen’ en ‘invasie-stoppers’ rept de paus met geen woord. Het enige wat hij concludeert is dat ‘een verdiepte dialoog wenselijk is’ tussen ‘de verschillende groepen waaruit de natie bestaat, opdat allen leren elkaar kennen en respecteren.’ Wie zal dat tegenspreken?
Zo misbruikt de NRC een pauselijke oproep tot dialoog tussen de religies voor een politiek-correct propagandastukje voor binnenlands gebruik.
Henk Rijkers is redacteur van het Katholiek Nieuwsblad

Print Friendly, PDF & Email
Share