web analytics

NRC liegt en bedriegt voor ABN Amro

NIEUW BEWIJS VOOR JOURNALISTIEKE FRAUDE NRC

Dit mailde NRC-redacteur (thans correspondent in Moskou) Coen van Zwol op 18 november 2002: “De top van de economieredactie liet zich verwennen in de skybox van ABN Amro en schreef vervolgens een prachtig stuk over diezelfde bank.”
In NRC van vrijdag jl. komt nieuw en schokkend bewijs aan het licht over hoe ver de ‘sluitsteen van de geest’ bereid is te gaan in het manipuleren van nieuws om de macht (in casu opnieuw ABN Amro) te dienen. De zaak gaat over de kritiek die is losgebarsten op de ‘overname’ door de bank van het Stedelijk Museum. Om de bank in bescherming te nemen blijkt correspondent Victor Frolke een volledig leugenachtig stuk te hebben gecomponeerd waaruit zou moeten blijken dat ‘overnames’ van musea door banken in de VS ‘de gewoonste zaak van de wereld zijn’. Dit bedrog kwam aan het licht via een ingezonden brief van de hand van Christiaan Braun, Trustee Committee Member van het Museum of Modern Art in New York.

Deze brief geeft in harde woorden weer dat er niet alleen sprake is van bedrog, maar ook van het negeren van commentaar van betrokkenen als dat niet in het corrupte straatje van NRC van pas komt. Hieronder de tekst van de brief:

Het artikel van uw correspondent in NRC Handelsblad van 13 juli over het MoMA te New York is niet alleen suggestief en tendentieus, maar ook feitelijk onjuist. Zijn `donorwall’ die de indruk wekt dat er toch logo’s zouden zijn in de hal van dat museum, bestaat niet. Wel is er een dunne matglazen plaat met in kleine witte letters de namen van de `founders’. En natuurlijk is bij ieder kunstwerk op het titelkaartje de herkomst vermeld. Op 20 november 2004 ging het nieuwe MoMA voor het publiek open met een tentoonstelling van een keuze uit de eigen collectie. En daarmee had noch UBS (een grote bank in de VS) noch enige andere sponsor iets van doen. Had uw scribent zijn werk goed gedaan, dan had hij geschreven dat op 4 februari van dit jaar een kleine expositie van in totaal 64 (en dus niet van 70) kunstwerken te zien was, ter gelegenheid van de schenking van 44 topwerken uit de verzameling van UBS. Kunstcriticus Michael Kimmelman sprak naar aanleiding van die gebeurtenis niet van een ,,weerzinwekkende knieval aan UBS en zijn collectie” maar van een ,,a paean”, hetgeen zoveel als `een danklied’ is. Duidelijk om de link te leggen met ABN Amro, heeft hij het in zijn artikel over UBS als ,,de hoofdsponsor van het MoMA”. Welnu, UBS is geen `hoofdsponsor’ en dat kan ook niet, want die heeft het MoMA niet. Een directeur van het MoMA heeft op een suggestieve vraag van uw verslaggever ter plekke begin deze week per kerende e-mail geantwoord: ,,De museale activiteiten van ons museum zijn onafhankelijk van zijn fondsenwerving en sponsoractiviteiten.” In uw krant wordt daarvan gemaakt: ,,Desgevraagd wil een woordvoerder van het MoMA niet ingaan op dit onderwerp.” Ik kan maar ??n ding concluderen: hier is sprake van journalistieke vervalsing met het kennelijke oogmerk de overname van het Stedelijk door ABN Amro opnieuw goed te praten. Zo kreeg, na de heer G. van Tuyl (directeur van het Stedelijk) op 2 juli, ABN Amro op 12 juli 2005 in uw krant volop de gelegenheid de verstrengeling van belangen en verantwoordelijkheden af te doen met de woorden dat deze ,,wederdiensten volstrekt gebruikelijk zijn in binnen- en buitenland”. Dat is regelrechte quatsch. Het zou de voorzitter van ABN Amro dus sieren als hij dit weekeinde terugtreedt als voorzitter van de raad van toezicht van het Stedelijk. Wil ABN Amro geloofwaardig worden, dan moet zij nu haar afspraken met het Stedelijk openbaar maken, opdat beoordeeld kan worden of de heer Van Tuyl inderdaad gelijk had toen hij sprak van `wurgcontracten’. Als dat zo is, dan moeten die afspraken worden opengebroken. Want er is geen verzamelaar, zo dunkt mij, die er zelfs maar over wil peinzen zijn collectie te schenken aan het nieuwe filiaal van ABN Amro.

Om het geheel nog erger te maken: een eerder stuk van briefschrijver Braun in NRC waarin hij kanttekeningen plaatste bij de relatie tussen bedrijfsleven en banken is gemutileerd in de krant weergegeven waardoor hierop later weer een rectificatie moest plaatsvinden. Hieronder de tekst van deze rectificatie:

Brief In de laatste zin van de brief van Christiaan Braun in Opinie & Debat (9 juli, pagina 14) zijn enkele letters weggevallen. De brief ging over G. van Tuyl, directeur van het Stedelijk Museum. De slotzin had als volgt moeten luiden: En ten slotte is zijn vergoeilijking [dus niet vergelijking] van die sponsorovereenkomsten niet te verenigen met wat hij mij gezegd heeft: ,,De afspraken met ABN Amro zijn wurgcontracten.”

Dat NRC de verandering van ‘vergoeilijking’ in ‘vergelijking’ in nota bene een ingezonden stuk ook nog durft af te doen met de formulering ‘enkele letters zijn weggevallen’ geeft de malicieuze, nee misdadige journalistieke wekwijze van deze krant afdoende weer.

Print Friendly, PDF & Email
Share