web analytics

NRC en de Europese grondwet: de AIV-connectie

NRC TOTAAL VERWEVEN MET GRONDWET-PROPAGANDIST AIV

In de krant van dit weekeind mocht de recent bij PCM de laan uitgestuurde ex-hoofdredacteur B. Knapen een uitgebreid pleidooi houden voor de Europese grondwet in het katern Opinie & Debat. NRC vermeldde hierbij dat Knapen lid is van de AIV, de Adviesraad Internationale Vraagstukken, een onderdeel van Buitenlandse Zaken. Maar er stond weer niet bij dat hij bij dat AIV vice-voorzitter is van de commissie Europese Integratie. Relevant genoeg, lijkt ons, want dat AIV is een grote pro-grondwet propagandamachine.

Zo is nota bene de voorzitter van het AIV, Frits Korthals Altes, tevens lid van de Referendumcommissie die ’s lands burgers op kosten van de belastingbetaler verder het Europese moeras in moet trekken. Nog ernstiger wordt het als we constateren dat NRC-redacteur Frank Kuitenbrouwer die regelmatig stukken schrijft over het Europese recht ook lid is van die AIV en zelfs adviezen uitbrengt over Europese kwesties zoals is te zien in de betreffende link. Hoe kunnen we in het licht van dit alles nog spreken van objectieve journalistiek, van onafhankelijkheid?
Daar komt dan nog bij dat NRC reeds een complete enquete naar de mening van het Nederlandse volk over die Europese grondwet zodanig manipuleerde dat de uitkomst positief was (51% voor!) en dat ook de broer van NRC-prominent Joost van der Vaart, Sjerp van der Vaart, hoofd van een Haags Euro-propagandabureau, regelmatig ruimte krijgt in de krant voor Europese propaganda. Need we say more? Over die enquete-kwestie: Jensma werd hierop zo hard aangevallen dat hij zijn toevlucht zocht in gedraai en leugens totdat hij het bedrog door zijn krant uiteindelijk toegaf.
We zullen zien dat naarmate het referendum nadert NRC zijn propaganda stapje voor stapje zal intensiveren. Alarmerend is voorts ook dat de voormalige vaste Europa-correspondent van de krant, Ben van der Velden, zolang hij bij NRC in dienst was braaf meehuilde met het Europese propagandacircus, maar du moment dat hij enige maanden geleden afzwaaide niet weet hoe fanatiek hij kritiek moet leveren op alles wat met Europa te maken heeft zoals enige weken geleden in een artikel in De Groene. NRC zelf begon in reactie een Postbus 51-achtige vraag- en antwoordrubriek die alle ’twijfels’ over het Europese walhalla bij de lezers direcht wegneemt. Hier gaan we nog veel lol aan beleven!

Print Friendly, PDF & Email
Share