web analytics

NOUT WELLINK, THE GREAT DESTRUCTOR

wellink.jpgNout Wellink, president van de Nederlandse Bank (DNB) blijkt reeds vanaf 2005 lid te zijn van de Trilateral Commission (TLC), de door David Rockefeller van de Chase Manhattan Bank (thans JP Morgan Chase) opgerichte belangengroep waarin de mondiale bankierslobby samen met andere leden van de ‘elite of finance and industry’ bouwt aan een nieuwe wereldorde. Dit lidmaatschap werpt een alarmerend licht op de rol van Wellink in de huidige kreditecrisis, daar het geen geheim is dat de TLC als voornaamste doelstelling heeft: het dienen van de belangen van de banken. Wij voegen daar in een adem aan toe: ten koste van de burger. Bailout with Nout!

Op internet is de naam ‘Nout Wellink’ op vele verschillende websites te vinden als lid van de Europese Groep van de TLC. Overbodig te zeggen dat dit hoogst gevoelige lidmaatschap nooit door een Nederlands medium is genoemd en ook niet voorkomt op de site van De Nederlandsche Bank. Naast Wellink zijn op dit moment ook lid van de TLC: Louise ‘NRC Handelsblad’ Fresco, Cees Maas, Onno Ruding, Jeroen van der Veer, Joris ‘Srebrenica’ Voorhoeve en Hans Weijers. De Belg Maurice Lippens, de gevallen baas van Fortis, verdient ook te worden genoemd. Ex-leden zijn Anthony Ruys en Schelto Patijn.

De TLC (1973) vormt samen met de Council of Foreign Relations en de Bilderberg Groep de ‘gouden driehoek’ van gremia die -buiten elke democratische verantwoording om- bouwen aan een ‘nieuwe wereldorde‘ die moet worden gedomineerd door het financieel-industriele complex.

bilderberg.jpegDeze ‘driehoek’ vormt als het ware de ‘corporate’ pendant van de -gekozen of niet gekozen- politieke macht in de wereld. Deze strikte scheiding tussen ‘corporate’ en ‘politiek’ blijkt met name uit het feit dat leden van een regering geen lid mogen zijn van de TLC. Uit de recente ontwikkelingen rond de kredietcrisis blijkt duidelijk dat de ‘corporate driehoek’ vele malen machtiger is dan de offciele politieke organen, want als de banken (TLC) geld nodig hebben, buigt de politiek als een knipmes en worden de normale democratische besluitvormingsprocedures opgeschort. Zo is bekend geworden dat de regering-Bush heeft gedreigd met het uitroepen van martial law als het bailout-pakket van $700 mrd zou ook in tweede instantie zou worden afgestemd.

greenspan.jpegHoezeer de banken de TLC domineren blijkt niet alleen uit het feit dat de founding father een van de leading bankers was uit de Amerikaanse geschiedenis en dat de lijst van leden wordt gedomineerd door bankiers, maar ook -en met name- uit het feit dat de Federal Reserve (FED) ook aan de wieg stond van de TLC: Alan ‘derivaten’ Greenspan en Paul Volcker, beiden ec-chairmen van de FED, behoorden naast Rockefeller tot de founding fathers van de TLC.  De FED vervult thans een leidende rol bij de ‘bailout’ van de grootste Amerikaanse banken: het -zonder enige restrictie- opendraaien van alle geldkranen voor de banken ten koste van de burger. Nout Wellink is thans leidend in een ‘Nederlandse bailout’ waarbij ook honderden miljarden aan geld van de belastingbetaler in de kassen van de banken wordt gepomt. Net als in de VS wordt bij deze ‘Nederlanse bailout’ ook niet de democratische weg van besluitvorming bewandeld. Hiermee handelt Wellink dus in direct lijn met de belangen van de global banking lobby en de TLC. Wikipedia zegt het volgende over de banken-lobby binnen de TLC:

Since many of the members were businesspeople or bankers, actions that they took or encouraged that helped the banking industry have been noted. Jeremiah Novak, writing in the July 1977 issue of Atlantic, said that after international oil prices rose when Nixon set price controls on American domestic oil, many developing countries were required to borrow from banks to buy oil: “The Trilaterists’ emphasis on international economics is not entirely disinterested, for the oil crisis forced many developing nations, with doubtful repayment abilities, to borrow excessively. All told, private multinational banks, particularly Rockefeller’s Chase Manhattan, have loaned nearly $52 billion to developing countries. An overhauled International Monetary Fund (IMF) would provide another source of credit for these nations, and would take the big private banks off the hook. This proposal is the cornerstone of the Trilateral plan.” He went on to say, “Although the Commission’s primary concern is economic, the Trilateralists pinpointed a vital political objective: to gain control of the American Presidency… For the third time in this century, a group of American schools, businessmen, and government officials is planning to fashion a new world order…”

enquete.jpgHet bouwen aan een ‘nieuwe wereldorde‘ onder leiding van een ‘nieuwe elite’ viz. ‘world government’ is reeds vanaf de oprichting van de TLC een van de main objectives geweest. Een van de middelen daartoe is het vernietigen van het huidige monetaire systeem en dit te vervangen door een new monetary system. Dit is letterlijk terug te vinden in het boek Between Two Ages van Zbigniew Brezinski, een van de grondleggers van de TLC. Wikipedia:  Brzezinski was the author of the book Between Two Ages, which was published in 1970, in which he called for a new international monetary system, and it was considered to be the ‘Bible’ of the Trilateralists. Een andere focus bij het totstandbrengen van deze nieuwe wereldorde is het optuigen van Europa als global superpower. NRC Handelsblad vervult hier een voortrekkersrol en het wekt dan ook geen verbazing dat TLC-lid Louise Fresco aan deze krant verbonden is.

Dit alles leidt tot de conclusie dat Nout Wellink niet de belangen dient van het Nederlandse volk, maar van de elite of finance and industry die as we spreak bezig zijn de macht te grijpen waarbij de kredietcrisis op dezelfde manier wordt gebruikt als ‘breekijzer’ als 9-11 dat werd door de Bush-administration. Anders gezegd: alle uitlatingen van Wellink zijn leugens, bedoeld om ons te bedriegen en te misleiden. Wellink is dus in werkelijkheid geen ’toezichthouder’ die het huidige finaciele systeem wil beschermen, maar juist precies het tegenovergestelde, a great destructor die het bancaire systeem juist wil vernietigen via bailouts om zo ruimte te scheppen voor de nieuwe wereldorde van ‘zijn’ TLC.

LEES HIER HOE NOUT WELLINK SAMEN MET WOUTER BOS BEZIG IS HET VOLK TE BEDRIEGEN TEN GUNSTE VAN DE BANKEN-MAFIA EN DE TLC


Print Friendly, PDF & Email
Share