web analytics

NOS weigert Demmink-materiaal af te staan

laroes.jpegWe zijn met ons ‘Demmink-team’ al geruime tijd bezig de uitzending van het NOS Journaal los te krijgen waarin wordt gezegd dat Demmink het misbruik van minderjarigen heeft toegegeven. Het gaat om de uitzending van het 8 uur journaal van 5 november 2003. Zie feitenoverzicht voor de details. Vandaag is bekend geworden dat de NOS weigert de betreffende uitzending ter beschikking te stellen:

Subject: FW: aanvraag beeldmateriaal
Date: Mon, 12 Jan 2009 16:05:46 +0100
From: [email protected]
To: [email protected]
CC: [email protected]

Beste Eric,

Ik verwijs naar je mail van 5 januari jongstleden en kan je als volgt informeren.

Het NOS materiaal wat je op YouTube aantreft is zonder toestemming van de NOS op deze site geplaatst. Wij trachten wel op te treden tegen onrechtmatige openbaarmakingen van NOS materiaal op YouTube. Verder geef je terecht aan dat de NOS wordt gefinancierd met publieke middelen. Dit betekent echter niet dat de programma’s die de NOS maakt publiek bezit zijn. De NOS beschikt over het auteursrecht op het NOS materiaal waardoor de NOS als auteursrechthebbende kan beslissen of zij derden toestemming geeft voor het gebruik van NOS materiaal.

Wij hebben besloten je verzoek niet in te willigen. Je geeft aan dat je het opgevraagde fragment nodig hebt voor een studie en tevens het fragment misschien wil openbaarmaken op middels het internet, bijvoorbeeld op de YouTube site. Wij geven geen toestemming voor het openbaarmaken van het opgevraagde NOS fragment op het internet. Tevens zijn wij van mening dat je het onderzoek ook kunt verrichten door middel van het beschrijven van het fragment. Zoals je al hebt aangeven in je mail heeft het door jouw opgevraagde fragment geleid tot een uitspraak van de Raad voor de Journalistiek. De Raad voor de Journalistiek heeft geoordeeld dat de NOS bij haar berichtgeving de grenzen heeft overschreden van hetgeen – gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid – maatschappelijk aanvaardbaar is. De NOS wil dan ook nu niet meewerken aan verdere verspreiding van het fragment. Waarbij tevens opgemerkt dat het hier ook gaat om een zeer privacy gevoelig fragment waar wij zeer voorzichtig mee omgaan. Voor verdere informatie betreffende de uitspraak van de Raad voor de Journalistiek verwijs ik je door naar de site van de Raad voor de Journalistiek: http://www.rvdj.nl/

Ten slotte meld ik je dat ik er niet van op de hoogte ben dat er door de NOS contact is opgenomen met een van jouw bronnen.

Met vriendelijke groet,

Martine van Oostrum

Redactiebureau

NOS Nieuws

(T) 0031 (0)35 677 8054

(F) 0031 (0)35 621 8870

Hieraan ging de volgende email vooraf:

Van: Erik Donk [mailto:[email protected]]
Verzonden: maandag 5 januari 2009 18:03
Aan: journaal beeldmateriaal
Onderwerp: RE:

hoi martine,

Ik hoop dat je me niet vervelend vind, maar mag ik je nogmaals vragen wat de reden is dat jullie dit willen weten?
Ben altijd erg nieuwsgierig. Eerst werd ik al doorgestuurd door de afdeling beeld en geluid en nu dit. Het lijkt me niet gebruikelijk dat dit soort vragen worden gesteld als iemand beelden wil bestellen. maakt het voor de nos uit of ik een studie journalistiek of iets anders volg?

Ik wil de beelden evt. via youtube op een persoonlijke site plaatsen. er is dus geen sprake van een commercieel belang. http://nl.youtube.com/results?search_query=nos+journaal&search_type=&aq=f verder vroeg ik mij af of beelden van het journaal niet gewoon publiek bezit zijn, aangezien dit door publieke middelen word gefinancierd.

ik kijk zeer uit naar je antwoorden, maar ik wil in de tussentijd alvast de dvd bestellen.
Ik ga er van uit dat dit verder geen probleem zal zijn. Als jullie hier mee instemmen zal ik jullie de adres gegevens sturen.

met vriedelijke groet,

eric

 

Print Friendly, PDF & Email
Share