web analytics

NOS Journaal bang en kaltgestellt, De Telegraaf

runderkamp.jpgLex Runderkamp, de misdaadverslaggever van het NOS Journaal die ook aan de knoppen zat bij het Demmink-dossier, heeft vorige week de link die hij op 23 augustus 2007 op deze site plaatste naar de ‘Runderkamp-papers’ -de belangrijkste informatiebron voor de berichtgeving over de Demmink-zaak- dood gemaakt. Waar bijna een jaar lang via deze link een fascinerend en horrifying verslag te lezen was van een journalistieke thriller a la Watergate krijgen we nu niet meer te zien dan dit. Dit geeft aan dat ze bij het NOS Journaal behoorlijk in de rats moeten zitten over hun rol in de zaak. Het is tevens veelzeggend dat het NOS Journaal (zie het op de Runderkamp-papers gebaseerde feitenoverzicht) in 2003 nog het voortouw meende te moeten nemen in het aan de kaak stellen van het kindermisbruik van onze Justitie-SG, maar anno 2008 links gaat doodmaken uit angst dat de pedofiel mede dankzij hun inspanningen tegen de lamp loopt. Een beter bewijs van de totale teloorgang van de journalistieke ethiek in Nederland hebben we nog niet veel vaker gezien! In het genoemde feitenoverzicht is alle belangrijke informatie uit de Runderkamp-papers terug te vinden en ze zijn ook meervoudig gedownload, dus daar zit geen probleem meer. Intussen zouden we Runderkamp wel recht op de man af willen vragen: Lex, waarom geef je deze site eerst die papers, maar haal je de link later weer weg? Zijn daar wellicht ook weer speciale papers over met oekazes van Donner en Hirsch Ballin? Naast de rol van het NOS Journaal is ook die van De Telegraaf van groot belang in deze affaire.

Reeds in 1982 komt die rol naar voren via het optreden van toenmalig royalty-journaliste Jos Hagers die de verhalen verspreidt over de ‘homobarren-kroegentocht’ van Claus met advocaat Frits Salomonson. Uit andere bronnen komt naar voren dat de twee een homoseksuele relatie hadden en dat Salomonson onderdeel uitmaakte van de verdachten in het ‘Rolodex-onderzoek’. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat ook Claus tot het pedo-netwerk behoorde dat onderwerp was van genoemd onderzoek, dit mede ook op basis van steeds meer informatie over extreme seksuele gedragingen door Claus. Dan is opvallend het optreden van oud-Telegraaf-journalist Jaap Metz die in verschillende bronnen wordt genoemd als een ‘spindoctor-avant-la-lettre’ die zijn toenmalige fractievoorzitter Ed Nijpels zou hebben gechanteerd met het aan de klok hangen van zijn rol in de homo-scene om een plek in de kamer af te dwingen. Volgens het(niet-gepubliceerde) Spiegel-artikel onderhield ook Ed Nijpels (seksuele) contacten met Frits Salomonson uit het pedo-netwerk. Hiermee was de kans (zeer) groot dat de hele beerput, ook die rond Claus, via Jaap Metz zou worden opengetrokken. Metz is uiteindelijk kalltgestellt. Dan in deze tijd is er het werk van Telegraaf-journalisten Joost de Haas en Bart Mos die in enkele baanbrekend artikel in juni 2007 de contouren schetsten van het pedo-netwerk van hooggeplaatste Nederlanders waarover het laatste woord nog lang niet gezegd lijkt te zijn. Pijnlijk voor de Oranje-krant is wel dat onze voormalige Prins-gemaal mede via zijn journalisten thans postuum zozeer over de tong gaat.

Print Friendly, PDF & Email
Share