web analytics

Noord-Holland handelde onrechtmatig

MEGACLAIM CHIPSHOL SCHUIFT DOOR NAAR SCHIPHOL

De schadeclaim van 118,5 mio Euro die bedrijfsparkenontwikkelaar Chipshol had neergelegd bij de Provincie Noord-Holland (zie ook de eerdere artikelen op deze site over Henry Meijdam van 8 november en 1 december 2003) dient te worden doorgeschoven naar Schiphol. Dat heeft de rechtbank te Haarlem op 21 januari bepaald. Tevens stelde de rechter echter vast dat de Provincie wel degelijk onrechtmatig heeft gehandeld jegens Chipshol en daarom de rente over het claimbedrag over twee jaar dient uit te keren, de periode waarin als gevolg van het handelen door de Provincie het proces van het claimen van de schade is opgehouden. Dit bedrag wordt door Chipshol geschat op 14 mio Euro. De claim aan het adres van Schiphol valt dus wat lager uit en is 97,2 mio Euro.

De schade voor Chipshol is ontstaan doordat de Provincie, de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam en Schiphol het bedrijf reeds vanaf begin jaren negentig beletten hun gronden rond Schiphol tot ontwikkeling te brengen. Dit klemt des te meer daar Chipshol beschikte over alle noodzakelijke vergunningen en reeds twee eerdere rechtszaken tegen de Provincie won inzake het Groenenberg-terrein (30 ha) waarover deze procedure gaat. De genoemde overheden participeren bovendien samen in de Schiphol Area Development Company (SADC), de grote concurrent van Chipshol. SADC heeft nooit enige hinder ondervonden bij het ontwikkelen van bedrijvenparken op hun percelen.
Schiphol is volgens de rechters de werkelijke veroorzaker van de schade voor Chipshol omdat de luchthaven (Gerlach Cerfontaine) bij staatssecretaris Schultz-van Haegen een bouwverbod ‘regelde’ voor het Groenenberg-terrein terwijl voor het gehele terrein bouwvergunningen waren afgegeven. Krachtens de luchtvaartwet is Schiphol thans verplicht de schade te vergoeden. Uit het feit dat de rechtbank Haarlem de Provincie heeft veroordeeld tot het betalen van het rentebedrag over de claim kan worden afgeleid dat de juridische juistheid van de claim niet is betwist.
Over de ‘privaat-publieke samenwerking’ (PPS) binnen SADC zei Mark van Twist, hoogleraar PPS aan de KUN op 20 januari in het Haarlems Dagblad: “Je moet als overheid de indruk dat je oneigenlijk omgaat met je bevoegdheden altijd vermijden. In dat opzicht is het buitengewoon onhandig dat de provincie en twee gemeenten participeren in de SADC. Er kan immers een conflict of interest ontstaan tussen provincie en gemeenten in de rol van plannenmaker/vergunningverlener/regelgever en provincie en gemeenten in de rol van ontwikkelaar/commercieel belanghebbende in een onderneming die erop gericht is bedrijventerreinen in de omgeving van Schiphol te exploiteren.” De SP in de Provinciale Staten heeft op 26 januari opnieuw vragen gesteld over de SADC. Gedeputeerde Staten hebben een belangenverstrengeling altijd met klem ontkend.

Print Friendly, PDF & Email
Share