web analytics

‘NOORD-AMERIKA IS REDDELOOS VERLOREN’

BREAKING: FUKUSHIMA [VOLG HET LAATSTE NIEUWS] HET SLUITSTUK VAN EEN NWO-COMPLOT DE WERELDBEVOLKING UIT TE ROEIEN VIA RADIOACTIEVE STRALING * PROGRAMMA BEGON DIRECT NA DE TWEEDE WERELDOORLOG IN NEVADA * ENGELSE KONINGSHUIS EN BP ACHTER FUKUSHIMA-SAMENZWERING * TEPCO AANGESTUURD VIA BP, EIGENDOM VAN KONINGIN ELIZABETH

IN JAPAN DENKEN STEEDS MEER MENSEN DAT DE KOMENDE VERWOESTING VAN DE VS DE WRAAK IS VOOR HIROSHIMA EN NAGASAKI

Steeds meer mensen in Japan zien in de komende nucleaire vergiftiging van de VS de hand van God. Die vergiftiging en uitroeiing lijkt onvermijdelijk -zie bovenstaand interview met Leuren Moret [backgrounds op Niburu.co]- maar die ‘hand van God’… Het probleem hierbij is dat de NWO waarin de VS een belangrijke rol spelen hun eigen volken willens en wetens uitroeien. Daar hebben ze geen oorlog voor nodig. Dit is alleen begrijpelijk vanuit de depopulatie-agenda van de satanisten. In de VS is men volgens Moret al begonnen met een radioactief uitroeiings-programma direct na de Tweede Wereldoorlog toen met name in Nevada honderden kernbommem tot ontploffing werden gebracht. De rampen in Sellafield en Tjernobyl waren ook onderdelen van dit programma waarvan Fukushima thans het sluitstuk vormt. Moret wijst erop dat de leidende krachten binnen de NWO zoals het Engelse koningshuis en de familie Bush door eeuwen van inteelt en grootheidswaanzin zijn gemuteerd in een groep psychopatische zombie’s die vanuit hun satanische geloofsovertuiging (volgens Moret aanbidden ze met name de Egyptische godin Isis) aanstuurt op de totale vernietiging van de huidige samenleving en van 90% van de huidige wereldbevolking. Het interessante is dat prins Philip zich herhaaldelijk in deze in heeft uitgelaten:

Het ligt in elk opzicht in de lijn der logica aan te nemen dat ons koningshuis deel uitmaakt van dezelfde congregatie psychopatische zombies. 2014 is het laatste jaar. Have fun zolang het nog kan.

Print Friendly, PDF & Email
Share