web analytics

Nog meer dubbele petten in rechterlijke macht

PRICEWATERHOUSECOOPERS HEEFT ‘EIGEN’ RECHTERS

Minimaal twee Nederlandse rechters staan op de payroll van PricewaterhouseCoopers. Hun fuctie bij de accountancy- en adviesgigant was niet vermeld in het verplichte openbare register van nevenfuncties dat voor elke burger toegankelijk is via de website www.rechtspraak.nl. Het gaat om M. Feteris en G. Kampschoer. Feteris is partner van PwC belastingadvieurs en raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof in Den Bosch. Kampschoer is als belastingspecialist verbonden aan het bureau Vaktechniek van PwC en tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof in Arnhem. Het feit dat ht hier gaat om raadsheren van Gerechtshoven is van groot belang, omdat er in Nederland slechts vijf Hoven zijn. Aldus heeft PwC een ?voet tussen de deur? bij twee van de vijf instanties waar zaken in hoger beroep worden behandeld. Dit kwam naar voren in een rapport van de Lijst Pim Fortuijn van 7 november dat de titel draagt ?Herstelplan Rechtsstaat?. Kort na het uitkomen van het rapport werden de hiaten op het register van nevenfuncties ingevuld.

Volgens Meint Waterlander, woordvoerder van PwC, hebben beide PwC?ers de meldingslijsten correct ingevuld, maar zijn ze niet goed verwerkt. Waterlander: ?Beide heren hebben twee hoofdfuncties: naast die bij PwC zijn ze beiden ook hoogleraar.Blijkbaar koos het verwerkingssysteen voor slechts het vermelden van hun hoogleraarschap als nevenfuctie naast hun positie bij de Gerechtshoven.? Waterlander is ervan overtuigd dat beiden ?nimmer een zaak hebben behandeld waarin PwC partij was?. ?Dat zou onmogelijk zijn. Iedereen bij de Gerechtshoven was immers op de hoogte van hun werkzaamheden voor PwC.? Volgens de woordvoerder zijn er geen andere mensen van PwC die functies bekleden binnen de rechterlijke macht.
Van KPMG is eerder duidelijk geworden dat het rechters betaalt, al heeft KPMG vragen hierover altijd ontkennend beantwoord. Van Ernst & Young en Deloitte is dit niet bekend. Wel heeft Pieter Lakeman vorig jaar de noodklok geluid over dubbelbelangen bij de deskundigen die optreden als lekenrechter bij de Ondernemingskamer van het Amsterdamse Gerechtshof. Dit zouden voor meer dan de helft mensen zijn met banden met de big four.
Deze feiten komen aan het licht tegen de achtergrond van toenemende twijfels over de kwaliteit en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Nederland. Deze twijfels spitsen zich met name toe op rechters die nevenfuncties bekleden in de politiek, in de advocatuur en in het bedrijfsleven.

Print Friendly, PDF & Email
Share