web analytics

‘Nieuwsmonitor’ UvA is een corrupte bende

ALLEEN DE TOP VAN HET ESTABLISMENT MAG DE MEDIA ONDERZOEKEN; VRIJE DENKERS: NO WAY!

door Ellen Kegge
Ter opfrissing: onderstaand bericht stond enige dagen geleden in De Volkskrant:

UvA gaat de media controleren

Van onze verslaggever

AMSTERDAM – De Universiteit van Amsterdam gaat vanaf 1 maart de berichtgeving van alle landelijke kranten, enkele regionale kranten en nieuwsrubrieken op televisie in de gaten houden. De Nieuwsmonitor moet de basis leggen voor een discussie over het functioneren van de journalistiek.
De journalistiek ligt de laatste tijd flink onder vuur. Politici zijn kritisch en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bepleitte vorige week een scherpere verantwoording door journalisten. Vorig jaar kondigde staatssecretaris Van der Laan van Media aan via het Bedrijfsfonds voor de Pers geld beschikbaar te stellen voor zelfreflectie in de media.
Volgens directeur Scholten van het Persinstituut van de Universiteit van Amsterdam (UvA) verzandt het debat over de media te veel in een ‘welles-nietes’-discussie. ‘We moeten naar een geregelder discussie.’ De zogeheten nieuwsmonitor die het instituut vanaf maart gaat uitvoeren, moet hiervoor ‘empirisch materiaal’ aandragen. Een begeleidingscommissie stelt vast welke gebeurtenissen zullen worden onderzocht. Alle media die een kwestie verslaan, worden onder de loep genomen.Centrale vraag in het onderzoek, waarover tussentijds publicaties zullen verschijnen, is hoe de media hebben geschreven over een onderwerp. Om het nieuwsproces transparant te maken, wordt gekeken naar de aard van de berichtgeving en welke nieuwsbronnen zijn gebruikt. Zo proberen de onderzoekers vast te stellen of media elkaar niet te veel napraten.


Kees SchuytDe event monitor is een tweede instrument dat zich richt op de vraag of berichtgeving betrouwbaar is en feitelijk onderbouwd. Hiervoor neemt het Persinstituut spraakmakende kwesties die in korte tijd veel aandacht krijgen. Het begrip ‘mediahype’ wordt hierin door de onderzoekers bewust vermeden, omdat zij dit als een negatieve kwalificatie zien. Daarnaast zet de UvA de issue monitor in. Deze volgt belangrijke maatschappelijke gebeurtenissen, waarvan wordt verwacht dat die lange tijd een belangrijke rol in het publieke debat zullen gaan spelen. De berichtgeving over bijvoorbeeld het integratiedebat wordt dan gedurende een langere periode gevolgd. De uitkomsten moeten eventuele omslagen in het publieke debat zichtbaar maken.
In Duitsland en de VS worden de media al langer via een nieuwsmonitor gevolgd. In Duitsland gebeurt dit deels op commerci?le basis: bedrijven kunnen een ‘scan’ van de berichtgeving over het eigen concern bestellen.De nieuwsmonitor van het Persinstituut denkt dit najaar met een eerste rapportage te komen. Het onderzoek gaat drie jaar duren.

Ik dacht: HA! Eindelijk! Een wetenschappelijk verantwoord onderzoek naar de berichtgeving in de pers! Toch nog gerechtigheid! Maar toen dacht ik: HO. Laat ik eens kijken wie er in die commissie zitten. En wat blijkt? De begeleidingscommissie voor het project De Nederlandse Nieuwsmonitor bestaat uit Kees Schuyt (lid van de Raad van State, hoogleraar UvA, voorzitter; zie tekening), Kees Spaan (voorzitter Nederlandse Dagbladpers NDP) en Hans Verploeg (secretaris Nederlandse Vereniging van Journalisten). Het project wordt gesubsidieerd door het Bedrijfsfonds voor de Pers, de NDP en de NVJ. Tsjonge, dat is wel heel erg veel van het ‘goede’.
Immers: Prof. dr. mr. Kees Schuyt (1943) is per 1 januari 2005 lid van de Raad van State geworden. Het kabinet heeft dit op 19 november besloten. Schuyt is hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De Raad van State heeft een adviserende en een rechtsprekende functie. De Raad adviseert de regering en het parlement over wetgeving en bestuur. De Afdeling Bestuursrechtspraak spreekt recht in hoogste instantie in geschillen tussen de burger en overheid.
En kijk eens aan: Meneer Kees Spaan, de voorziter van de NDP, is tevens voorzitter van de raad van toezicht van FREEVOICE, gesponsord door… de Postcodeloterij. En… even kijken naar de financiers. FREEVOICE kent twee structurele hoofdfinanciers: het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking (via de Thematische Mede Financiering) en De Nationale Postcode Loterij. Daarnaast zijn er ook enkele financiers die kleinere bijdragen verstrekken of incidenteel financi?le steun geven. Kleinere bijdragen worden ontvangen van twee oprichters van FREEVOICE: de Nederlandse Dagblad Pers en de Radio Nederland Wereldomroep. In 2003 is een grote incidentele bijdrage ontvangen van de commissie Eurodonatie van de NOS.
Tot slot het bestuur van Freevoice: voorzitter is H.R. (Hans) Verploeg, de beruchte algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten
Ik weet niet precies wat een ‘begeleidingscommissie’ doet en hoeveel invloed zij heeft maar de term ‘belangenverstrengeling’ lijkt mij in deze de understatement van het jaar.

Print Friendly, PDF & Email
Share