web analytics

NIEUWE TERREUR-GOLF ZWARTE MAFIA TEGEN MICHA

SAMEN MET ZEVEN MEDESTRIJDERS IS MICHA GEDAGVAARD WEGENS HET (MEDE)FILMEN VAN BEZOEKERS BIJ HET AFSCHEID VAN DEMMINK TWEE JAAR GELEDEN * OOK MELDPUNT DISCRIMINATIE INTERNET BEGINT ZAAK TEGEN MICHA WEGENS ‘ANTI-SEMITISME’ OP BEVEL VAN ESTHER VOET EN HET CIDI OP DE DAG DAT YASMINA HAIFI DE JODEN BESCHULDIGT VAN MEDEPLICHTIGHEID AAN MASSAMOORD IN IRAK

Micha werd eind oktober 2012 samen met een groep van zeven, acht mensen gearresteerd zonder enige reden tijdens de afscheidsreceptie van Joris Demmink. Na enige uren te zijn vastgehouden op bureau Jan Hendrikstraat kregen we een papiertje mee dat goed bleek voor een boete van 350 Euro wegens ‘het verstoren van een feest van pedofielen’ (art. 1 wetboek van Kinderverkrachters). Niemand heeft de boete betaald. Mede hierom heeft het OM thans besloten de hele groep te dagvaarden op een zitting die op 18 september (10:30 uur) zal plaatsvinden op de Haagse rechtbank (sector Kanton). De enige reden voor de arrestatie was dat Demmink een ‘veilige aftocht’ moest worden geboden vanuit de Ridderzaal zonder te worden ‘lastiggevallen’ met vragen over zijn pedofiele activiteiten. Tevens ontving Micha een uitgebreide sommatie van het MDI (Meldpunt Discriminatie Internet) om 11 ‘uitingen’ van de site te verwijderen waarover later meer. Doorgaans leiden dergelijke sommaties van het MDI tot strafrechtelijke vervolgingen door het OM, zeker als er sprake zou zijn van ‘anti-semitisme’. Dit alles betekent dat er thans weer drie strafrechtelijke trajecten (Gelauff, MDI, Demmink) tegen Micha lopen. Dit naast de drie zaken (Bart Mos, graffiti en ‘Vogelenzang’) die thans lopen in hoger beroep. Overigens heeft de ‘groep van acht’ die is gedagvaard voor 18 september zich gewend tot advocaat Gerard van der Meer die Micha recent dumpte. Van der Meer vroeg 200 Euro voor een enkel uur advies.

Print Friendly, PDF & Email
Share