web analytics

Nieuwe rechtszaak om Spijkers-boek?

OPNIEUW POGING SPIJKERS-BOEK UIT DE HANDEL TE NEMEN

Wat een goed boek moet dat zijn, Een Man Tegen De Staat van Alexander Nijeboer! Na ex-minister Job de Ruiter probeert nu ook de voormalige topman van de Koninklijke Marechaussee Diederik Fabius het boek via een dure advocaat uit de handel te nemen. Want ja… de waarheid mag natuurlijk nooit aan het licht komen! Liever honderd procedures en tonnen voor dure advocaten dan dat de burger mag vernemen wat er allemaal werkelijk is gebeurd in de meest onthutsende klokkenluiderszaak uit de Nederlandse geschiedenis waarin Defensie de dood van acht soldaten probeerde te verdonkeremanen, hun weduwen schaamteloos bedroog, de klokkenluider kapot maakte tot een zielig hoopje mens… In het geval van Fabius onthult Nijeboer dat deze op diverse momenten de uitkomsten van onderzoek naar het landmijnenschandaal heeft gemanipuleerd en bijwijsstukken voor Justitie heeft achtergehouden en verdonkeremaand.

Hierbij heeft Fabius waarschijnlijk ook valsheid in geschrifte gepleegd. Nota bene een voormalig Officier van Justitie, Drik Veurrink, steunt de lezing van Nijeboer en zegt: “Ik heb in 1989 natuurlijk ook niet geweten dat er zo suggestief en misleidend is geverbaliseerd. Men heeft dingen buiten het onderzoek gehouden. Het is een bewuste doofpot.” Maar ja, dat is voor Fabius natuurlijk geen reden bij de pakken neer te gaan zitten. Nee: weg met de waarheid! De rechtzaal in om opnieuw een aanslag te plegen op de onafhankelijkheid van onze rechterlijke macht die zich natuurlijk ook geen raad weet met deze zaak en van alle kanten door de macht onder druk gezet gaat worden mee te doen aan het grote complot. Fabius is momenteel werkzaam als raadsadviseur Internationale Aangelegenheden bij de IND. De advocaat van Nijeboer, Fulco Blokhuis van Boekx Advocaten te Amsterdam, ziet een mogelijk KG met vertrouwen tegemoet omdat het boek ‘een karrevracht aan bewijs’ bevat.

Print Friendly, PDF & Email
Share