web analytics

Nieuwe hoofdredacteur AD was dierenextremist

JAN BONJER VAN AD: GEWELD OF GEEN GEWELD?

De ongekend felle campagne die NRC Handelsblad recent voert tegen dierenactivisten laat een cruciaal persoon uit de ‘militante jaren’ tussen 1980 en 1990 onbesproken: de huidige hoofdredacteur van het AD Jan Bonjer. In 1990 was het op de redactie van NRC waar Bonjer toen werkte algemeen bekend dat hij in de jaren daarvoor zelf heeft meegedaan aan acties die toen nog allerminst werden gezien als ‘extremistisch’ laat staan als ’terroristisch’. Integendeel: er werd met veel lof gesproken over de ‘maatschappelijke betrokkenheid’ van Bonjer. In casu: het bevrijden van nertsen.

Jan BonjerMaar het klimaat kan veranderen, mede door toedoen van NRC zelf dat er een groot punt van maakt dat ‘illegale acties’ mede werden ondersteund door ‘legale organisaties’. Door deze artikelen komt ook de rol van Bonjer weer nadrukkelijk in beeld. Bonjer desgevraagd: “Ik ben nimmer actief lid geweest van het Dierenbevrijdingsfront (DBF). Wel was ik geruime tijd actief als voorzitter van Lekker Dier, een actiegroep die onder mijn leiding is een stichting werd omgezet.”
Nu blijkt uit onderzoek van NRC zelf dat Lekker Dier een radicale organisatie was die nauw met het DBF was verbonden. Op 29 November schreef NRC: ‘Acties van het illegale DBF zijn begin jaren tachtig mee gefinancierd door legale organisaties zoals Dierenbescherming, Lekker Dier en het Anti-Bont Comite.” DBF stichtte branden, plunderde en gijzelde uit naam van de bedreigde dieren. De eerste (informele) leiding van DBF bestond louter uit mensen van Lekker Dier: Henny Veldhorst was medwerker op het secretariaat, Wim de Kok was bestuurssecretaris en voorzitter en Jan van der Lee was medewerker. Minimaal zes medewerkers en/of bestuursleden van Lekker Dier wisten in de jaren rond 1985 van de deelname van hun club aan acties van DBF en werkten er ook actief aan mee. Het bestuur van Lekker Dier trof tegen deze mensen geen maatregelen noch ook tegen hun leden die werden berecht voor hun deelname aan gewelddadige acties. Ook Volkert van der Graaf heeft voor Lekker Dier gewerkt.

In het licht van deze feiten is het opvallend dat Bonjer als beginnend journalist begin jaren tachtig enkele acties van het DBF als verslaggever voor het weekblad Nieuwe Revu heeft bijgewoond. In het radicale actiewereldje is het een bekend feit dat alleen die journalsiten worden toegelaten die worden gezien als mede-activisten. Bonjer: “Ik heb ondermeer geschreven over de zogenaamde ’trofeendiefstal’ in 1984 (hierbij werden trofeeen van jagers ontvreemd uit het koninklijke landgoed de Horsten waar nu Alex en Maxima wonen) maar die actie heb ik zelf niet bijgewoond. De informatie is telefonisch door mij ingewonnen. Bij geen van de door mij als journalist bijgewoonde acties is sprake geweest van geweld en ook niet van onherstelbare vernielingen. Het gebruik van geweld keur ik namelijk ten sterkste af.” Een overzicht van de gewelddadige acties uit de ‘periode-Bonjer’ is te vinden op de website www.militantvegan.tk, klik op ‘actionlist’.
Binnenkort zal klokkenluideronline in de archieven van Nieuwe Revu duiken om te controleren of wat Bonjer zegt over de geweldloosheid van zijn reportages klopt. Ook mensen die meer weten over de rol van Bonjer als dierenactivist worden verzocht zich te melden. We houden u op de hoogte!

Print Friendly, PDF & Email
Share