web analytics

Nieuwe aanwijzingen in zaak-Moszkowicz

MINK K. LEURDE MET GEKOCHTE JUSTITIE-STUKKEN

Crimineel Mink K. die over een fonds beschikte van miljoenen om informatie te kopen bij corrupte justitie-ambtenaren heeft deze informatie ook toegespeeld aan Willem Endstra. Dat onthullen Joost de Haas en Bart Mos vandaag in De Telegraaf. Mink K. bood Endstra ook aan om hem tegen betaling stukken van Justitie aan te leveren die betrekking hadden op hemzelf. De consequenties van deze nieuwe feiten zijn groot. De conclusie kan worden getrokken dat er door de corruptie bij justitie inmiddels een geest uit de fles is geraakt die nooit meer kan worden teruggeduwd. Wie kan er thans nog gehakt van maken? De grote vraag is en blijft natuurlijk: wie zijn deze corrupte justie-ambtenaren die de zakken hebben gevuld met het fonds van Mink K? En: aan wie buiten Endstra heeft Mink K. nog meer geheime stukken gegeven of verkocht, stukken die dus ook terecht zijn gekomen bij Joost de Haas en Bart Mos hetgeen eens te meer een grote aanwijzing is voor de aanname dat Mink K. op grote schaal aan het ‘leuren’ was met zijn ‘aankopen’, natuurlijk ook om op die wijze justitie verder in het nauw en in diskrediet te brengen? Door de onthulling is het in elk geval veel waarschijnlijker geworden dat ook Willem Holleeder over de staatsgeheimen beschikte en daarmee diens advocaat Bram Moszkowicz.

Dat zou dus direct een motief bij uitstek opleveren op Moszkowicz weg te houden uit de rechtzaal als advocaat van Holleeder en hem te ‘demoniseren’ door een dossier tegen hem op te bouwen zoals is gebeurd. Immers: Bram zou dan droogjes op de zitting kunnen verklaren op zijn bekende onderkoelde wijze: “Meneer de Officier, ik lees hier uw tenlastelegging, interessante materie, zeker, maar naar volledigheid heeft u kennelijk niet gestreefd. Want kijk eens wat ik hier voor stuk in handen heb… eens even lezen…. juist ja, u heeft…. 120.000 euro ontvangen op 12 november 2003, 56.000 euro op 17 maart 2004 en ook nog eens 70.000 euro een week later van Mink K. in ruil voor informatie die u hem heeft verstrekt…. In zou de president willen voorstellen u niet-ontvankelijk te verklaren in de aanloop naar een aangifte die ik tegen u in voorbereiding heb wegens corruptie.” In deze lijn zou de nieuwe advocaat van Holleeder ofwel deze informatie niet hebben gekregen ofwel zozeer zijn geintimideerd door Justitie dat hij de informatie niet uitspeelt.
Vergeet niet dat in eerdere stukken van De Haas en Mos de suggestie werd gewekt dat er binnen de AIVD grote frustratie leefde bij medewerkers dat er in het onderzoek naar de groep rond Mink K. geen nadere naspeuringen mochten worden verricht naar zijn omkoop-activiteiten bij justitie en het ‘fonds’. Vanuit deze frustratie, dat er dus van hogerhand werd gezegd: we houden de corruptie bij justitie onder de pet, zouden deze medewerkers ook stukken zijn gaan lekken, natuurlijk juist die stukken die betrekking hebben op deze corruptie. Misschien zijn deze medewerkers ook wel stukken gaan verkopen aan de onderwereld vanuit de gadachte: als onze bazen hun zakken vullen en dat mag niet aan het licht komen, dan gaan wij dat toch ook lekker doen?

Print Friendly, PDF & Email
Share