web analytics

Nieuw licht op benoeming Demmink

donnerHeeft Piet-Hein Donner een verslaafde en criminele zoon? * Zaak-Demmink breidt zich nog altijd uit * Koninlijke bescherming door meer bronnen bevestigd * Val kabinet: een nieuwe minister, Demmink blijft

Een van de sleutels in de zaak-Demmink is de vraag: hoe is het mogelijk dat de pedofiel in 2002 is benoemd op een van de belangrijkste posities van ons land terwijl reeds toen een huiveringwekkend track record bekend was inzake kindermisbruik en kindermishandeling? Reeds bekend was dat de benoeming voor 100% uit de koker kwam van toenmalig justitie-minister Donner. Eerder schreven we hierover dit stuk. Thans bereikt ons het volgende vanuit een van de vele klokkenluiders die zich tot ons wenden. Hierbij zij aangetekend dat de status van deze informatie de kwalificatie ‘zeer betrouwbaar’ verdient.

donner2Donner zou een zoon hebben (niet vermeld is of die buitenechtelijk is) die aan de drugs is verslaafd en voortdurend delicten pleegt. Donner zou met Demmink hebben afgesproken dat deze zijn zoon ongemoeid laat dan wel garandeert dat hij nooit met zijn criminele zoon in verband kan worden gebracht. Een skocking verhaal. Wie weet hier meer van?

Tevens hebben we nu meer informatie over het gedrag van Demmink tijdens de vele snoepreisjes die werden georganiseerd voor top-ambtenaren en de facto schaamteloze slemppartijen waren in oorden als Rome en Wenen. Demmink gedroeg zich op dergelijke uitjes zo extreem, dat hij vaak helemaal niet deelnam aan het programma maar louter lag te fucken met kleine jongetjes. Ook deze informatie is uiterst betrouwbaar. Later wellicht meer.

Een derde cruciaal punt is de pedofilie van prins Claus. Hierover is op deze website al bij herhaling het een en ander gezegd. De conclusie dat hier de belangrijkste leverage van Demmink ligt die hem tot nu toe in het zadel houdt dringt zich steeds meer op. De serie Clausgate [5 delen] op deze website werpt een uniek licht op het meest tragische figuur uit de geschiedenis van Oranje, een man die thans door de claque zo snel mogelijk lijkt te willen worden vergeten gezien het feit dat ‘de familie’ recent verstek liet gaan bij de begrafenis van een van zijn zussen, Rixa von Amsberg. Dit affront trok zelfs de aandacht van de roddelbladen.

Het beeld dat rond Demmink oprijst is devastating en duidt op wantoestanden die alleen maar doen denken aan zaken als die van Dutroux en het Franklin-scandal in de VS. Nu het kabinet is gevallen komt er wellicht een nieuwe minister van Justitie, maar de SG zal blijven. Ter meerdere eer en glorie van Oranje en Piet-Hein Donner.

Print Friendly, PDF & Email
Share