web analytics

Nieuw bewijs voor schuld van Joris Demmink

wikipedia1.jpegEerder wezen we al op de delicate relatie tussen het Ministerie van Justitie en Wikipedia. Steeds weer blijken ambtenaren op het ministerie de verleiding om wijzigingen aan te brengen in de on line-encyclopedie niet te kunnen weerstaan. Vanuit het ministerie aangebrachte vunzigheden in het artikel over Theo van Gogh leidden in november 2007 zelfs tot een tijdelijk Wiki-verbod dat in januari 2008 weer werd opgeheven, aldus woordvoerder Yvo Hommes. Kent Hommes by the way het wiki-artikel over Joris Demmink? “Ja, dat ken ik” Q: “Waarom corrigeert niemand op Justitie dat artikel als alle pedo-informatie erin onjuist is?” A: “We maken steeds onze eigen afweging alvorens we richting media iets ondernemen. Ik kan hier verder geen commentaar op geven.” Q: “Maar ziet u het als voorlichter als uw plicht de reputatie van uw SG te beschermen en onjuiste beschuldigingen over hem te corrigeren?” A: “Nogmaals, geen commentaar!” Q: “Maar als het zo zou zijn dat er op Wikipedia een stuk staat waarin uw baas wordt beschuldigd van misbruik van minderjarigen en dat stuk is geheel en al bij elkaar gelogen, dan moet u toch ingrijpen? Het zou toch plichtsverzuim van de ergste soort zijn als u als voorlichter dergelijke extreme beschuldigingen tegen uw baas laat rondzingen op de belangrijkste on line-informatiebron als ze apert onjuist zijn?”

A: “Geen commentaar”. Q: “Maar zijn de beschuldigingen dan soms wel juist? Is Joris Demmink een misbruiker van minderjarigen? Grijpt u daarom niet in?” A: “Het wordt eentoning: geen commentaar!”

Als De Volkskrant schrijft dat minister Hirsch Ballin 59 is in plaats van 56 (ik zeg maar wat), dan komen de voorlichters van Justitie dus wel in actie, maar als de hoogste man van het ministerie wordt beschuldigd van misbruik van minderjarigen, dan laten ze dat lekker lopen? Is dat geen de facto schuldbekentenis? Sterker: het medium Wikipedia is er nu juist op gebaseerd dat mensen die ergens alles vanaf weten fouten herstellen zodat de gebruiker steeds kan beschikken over informatie van optimale kwaliteit en actualiteit! En niemand van Justitie herstelt de ‘fout’ dat Demmink een zedencrimineel is? Dan is hij dat dus! De mensen van Justitie, zo blijkt steeds weer, weten de weg binnen Wikipedia uitstekend te vinden en zijn ’technisch’ dus uitstekend in staat het huidige artikel te vervangen door een stuk waarin de loftrompet wordt afgestoken over Joris Demmink! Maar dat doen ze niet!

Nog niet zo lang geleden kwam aan het licht dat voorlichters van SoZaWe zelfs bereid bleken de wet te overtreden door ‘in te breken’ in de computers van de GPD om de reputatie en het beleid van hun minister (Donner) te beschermen. Maar de voorlichters van Justitie doen zelfs niets als het compleet legaal is de meest weerzinwekkende informatie over hun baas te corrigeren?  No further questions, your honour! Laat maar uitrukken die arrestatiewagen naar de Riouwstraat 13 te Den Haag waar de criminele verkrachter van weerloze minderjarigen zijn residentie heeft!

Print Friendly, PDF & Email
Share