web analytics

Net sluit zich rond boevenbende Deloitte

dassendeloitte.jpgAccountants van Deloitte opgeknoopt bij Ahold en Bear Stearns

Deloitte heeft een intern rapport geschreven over wat er allemaal fout is gegaan bij de controle van de Ahold-jaarcijfers, maar weigert dat rapport openbaar te maken. Dat bleek 7 april op de regiezitting in het hoger beroep van de strafzaak tegen ex-bestuurders Michiel Meurs en Cees van der Hoeven.
Volgens de verdediging gaat het hier om een intern review waar ook Amerikaanse advocaten aan hebben meegewerkt. Het stuk is opgevraagd door de advocaat van Van der Hoeven, Mischa Wladimiroff, maar ook het OM wil het graag hebben. Het zou belangrijk ontlastend materiaal kunnen opleveren voor de twee verdachten. Ook Pieter Lakeman, aanwezig bij de regiezitting, ziet met smart uit naar dit rapport omdat het zou kunnen aantonen dat Deloitte fout zat bij de controle van Ahold en aldus zijn schadeclaim tegen Deloitte vooruit kan helpen. Lakeman spreekt zelf al van een ‘intern mea culpa’ van Deloitte. Deloitte verzet zich onder aanvoering van diens advocaten van Stibbe met hand en tand tegen de openbaarmaking van dit rapport met als argument dat het hier ‘een Amerikaans rapport’ zou betreffen. De rechter-commissaris heeft reeds een gerechterlijk bevel doen uitgaan, maar dat was gericht aan ‘Deloitte’ zonder verdere specificatie. Op de zitting was er sprake van dat er een nieuw gerechterlijk bevel moet uitgaan, maar nu gericht aan ‘Deloitte Accountants BV”.

deloitte1.jpgDe indruk onstaat dat Deloitte er opnieuw twee geduchte tegenstanders bij heeft in de partijen Van der Hoeven en Meurs die de accountants zoveel mogelijk zullen proberen te incrimineren om zichzelf te ontlasten. Ed van Liere, advocaat van Meurs, zegt dat dat geen ‘specifieke strategie’ is maar wil wel kwijt dat ‘Deloitte nimmer door Ahold is bedrogen’ zoals het zelf altijd zo gaarne heeft willen doen geloven.
Inmiddels zijn wel de dossiers uit de tuchtzaak tegen Deloitte-accountant John van den Dries waarvan recent het hoger beroep diende in het strafdossier bijgevoegd. Volgens Lakeman blijkt ook uit deze stukken dat Deloitte een bijzonder laakbare rol heeft gespeeld bij de controle van Ahold en zelf het initiatief heeft genomen tot de ‘truc’ met de sideletters. Dit zou dan weer ontlastend zijn voor met name ex-CFO Meurs.
Ook in eerste aanleg frustreerde Deloitte de strafzaak omdat het weigerde mee te werken aan de verhoren door de recherche. Hierdoor raakte het OM dusdanig geirriteerd, dat het medio 2006 een tuchtklacht tegen Deloitte indiende.
Deze tuchtklacht waarvan weinig meer is vernomen loopt echter nog altijd, zo geeft de secretaris van de Raad van Tucht te Den Haag mr. Van Ginkel aan. Van Ginkel: “Het OM wilde wachten op de uitspraak in eerste aanleg van de SOBI-tuchtzaak. Nu deze uitspraak er is wordt de klacht geherformuleerd waarbij wordt bekeken welke klachtonderdelen kunnen worden gehandhaafd.”
De nieuwe weigering van Deloitte zich constructief op te stellen in de strafzaak zal het OM wel stimuleren de klacht versneld door te zetten. Pieter Lakeman meent te weten dat het OM een klacht ‘overhoudt’ die zich specifiek richt op Roger Dassen die nog vlak voor het uitbreken van de crisis zou hebben meegwerkt aan het voorbereiden van een nieuwe, derde serie sideletters. In de laatste aflevering van zijn weblog schrijft Dassen over het hoger beroep in de SOBI-tuchtzaak tegen Van den Dries: “Ten slotte veel publiciteit rondom de behandeling van de ‘Ahold-tuchtzaak’ door het CBB. Wij kijken uit naar de uitspraak, die einde april wordt verwacht, en moeten de ketelmuziek eromheen, hoe onjuist, vervelend en soms kwetsend ook, gewoon maar op de koop toe nemen.”

Ook inzake de ondergang van zakenbank Bear Stearns heeft Deloitte een kwalijke rol gespeeld waarvoor het inmiddels is aangeklaagd.

Print Friendly, PDF & Email
Share