web analytics

Net rond Demmink sluit zich zonder mededogen

baybasin.jpegToen de Turkse en Nederlandse politie aan het begin van de jaren negentig begonnen samen te werken was de regering van Turkije corrupt. De regering Ciller – zo bleek later – was zwaar geïnfiltreerd door de drugscriminaliteit. De Nederlandse politie en het Nederlandse openbaar ministerie knoopten dus intieme banden aan met ambtenaren en ministers die nauwe contacten hadden met drugscriminelen. Een toenmalig minister van het kabinet-Ciller – dat er bij Nederland op aandrong Hüseyin Baybasin (foto) uit te leveren en te vervolgen – staat nu terecht in Turkije. Mehmet Agar van de (DYP) wordt verdacht van corruptie en banden met zware criminaliteit. Hij kon steeds niet worden vervolgd omdat zijn zetel in het parlement voor de DYP dat belette maar moest na de verkiezingen van 2007 zijn zetel opgeven. Agar speelt een centrale rol in het Susurluk-schandaal van 1996. Op 3 November 1996 crashte bij Susurluk een mercedes met het plaatsvervangend hoofd van de politie Istanbul, een parlementslid, een topmodel en een internationaal gesignaleerde topcrimineel. Daarna werd duidelijk hoe corrupt de Turkse staat en politie was. De drugshandel van de Susurluk-clan ondervond concurrentie van die van de Koerdische PKK die de Turkse staat te vuur en te zwaard bestreed. In de strijd tegen de PKK (en tegen diens handel in heroïne) zijn “in het belang van de Turkse staat” 4000 mensen omgebracht, zo gaf eerder een andere Susurluk-verdachte toe tijdens diens proces.

Onder de slachtoffers waren veel Koerdische drugshandelaren en zakenmannen die mogelijk banden hadden met de PKK. Hüseyin Baybasin vroeg in die tijd politiek asiel aan in Nederland, hetgeen werd geweigerd. Nadat de Nederlandse rechter zijn uitlevering verbood volgde zijn arrestatie, strafrechterlijke vervolging en een levenslange gevangenisstraf. Er zijn aanwijzingen dat de veroordeling van Baybasin is gebaseerd op gemanipuleerde telefoontaps.
Lees ook het betreffende bericht in de Engelstalige Hurriyet.

bron: Onderwereldblog.nl

Commentaar: uit dit bericht blijkt duidelijk dat het de Turken ernst is af te rekenen met de corrupte periode-Ciller waarin dus de chantage plaatsvond van Joris Demmink waaraan wordt gerefereerd in de eerste zin ‘begonnen samen te werken’. De betreffende oud-minister is bovendien een doodsvijand van Baybasin hetgeen eens te meer onderstreept dat de Turken willen dat Nederland Baybasin laat gaan. Dit bleek overigens ook al uit de officiele rapporten die de Turken hebben overlegd over de chantage van Demmink en diens pedofiele activiteiten in Turkije -als gevolg waarvan Baybasin dus werd veroordeeld in een fake-proces- maar de Nederlandse autoriteiten hebben tot dusver geweigerd deze rapporten op te vragen, laat staan te lezen. Dit zelfs nadat ze in handen zijn gedrukt van staatssecretaris Albayrak. Deze houding wekt in Turkijke steeds meer onbegrip en irritatie. De druk op Nederland om Baybasin te laten gaan zal groter en groter worden. Dit plaatst ons land in een onmogelijke positie: Baybasin werd in 2002 veroordeeld -ook onder druk van Turkije- tot levenslang.

Print Friendly, PDF & Email
Share