web analytics

Neelie genekt door haar rol bij Ballast Nedam?

KROES’ COMMISSARIAAT BIJ HET FOUTSTE BOUWCONCERN

In de periode 1990-2004 (september) was Neelie Kroes commissaris bij bouwbedrijf Ballast Nedam (BN). Hier een selectie van feiten die de afgelopen jaren bekend werden over dit bedrijf waarop de nieuwe Europese commissaris Kroes geacht werd toezicht te houden:
1. Fraude bij de aanbesteding van de Betuwelijn en de HSL. BN voerde verboden prijsoverleg rond de bouw van stations en liet zich betalen toen de opdrachten hiervoor gingen naar ‘concurrenten’ Boele & van Eesteren en Strukton.
2. BN Carribean bouwde voor 44 mio dollar een overslaghaven en een cruiseterminal. Dit was onderhands aanbesteed zonder de wettelijk voorgeschreven tender.
3. Als enige van de bouwbedrijven die reeds door de NMa zijn beboet (voor 15 mio Euro) voor de recente bouwfraude legt BN zich niet neer bij deze boete en kondigde juridische stappen aan.

4. Oud-topman van BN J. Holleman was in elk geval in de jaren tachtig persoonlijk betrokken bij het maken van illegale prijs- en kartelafspraken. Dit in tegenstelling tot latere verklaringen van het bedrijf dat topmensen nooit direct betrokken zijn geweest.
5. BN overtrad de mededingingswet bij de aanbesteding van grote wegenbouwprojecten in de provincie Groningen en is daarvoor ook beboet door de NMa.
6. BN diende tot 1994 valse facturen in inzake de bouw van de Schipholtunnel. Uit gepubliceerde memo’s bleek dat de directie hiervan op de hoogte was. In deze zaak zijn door de NMa boetes opgelegd van in totaal 95 mio Euro. Dit indienen van valse facturen begon in 1990 toen Neelie (direct na het aflopen van haar ministerschap) commissaris werd bij BN.

Deze opsomming is slechts het resultaat van een summiere zoektocht naar de delicten gepleegd door BN terwijl Neelie Kroes daar commissaris was. Interessant is voorts dat de voorzitter van de RvC, Paul van den Hoek, als partner van advocatenkantoor Stibbe ook optrad voor en namens BN. Het lijkt ondenkbaar dat deze topjurist als voorzitter van de RvC binnen dat college nimmer heeft stilgestaan bij de juridische implicaties van de handelwijze van BN in aanwezigheid van Kroes. Op zijn kantoor te Amsterdam werden BN-medewerkers ‘getraind’ voor de verhoren door de Enquetecommissie Bouwfraude.
Overigens heeft de PVDA bij monde van kamerlid Depla daags na het bekendworden van Kroes’ Europese voordracht aangekondigd kamervragen te zullen stellen over haar rol binnen BN. Op 28 september moet Kroes verschijnen voor het Europees Parlement om het ‘examen’ af te leggen om te kunnen toetreden tot de Europese Commissie. Het radionieuws meldde vanochtend dat er reeds wordt gesproken over een apart ‘protocol’ voor Neelie dat het haar mogelijk moet maken zonder belangenconflicten in Europa te opereren.

Print Friendly, PDF & Email
Share