web analytics

NEDERLAND WORDT NU INFERNO

DE ACHT VRAGEN OVER ALPHEN DIE BEANTWOORD MOETEN -MAAR NIET ZULLEN?- WORDEN * JDTV WAS OP LOCATIE: VOLG DE SITE * WAAROM ONSCHULDIGE MENSEN EN NIET CORRUPTE EN CRIMINELE RECHTERS? * TIP: VLAK BIJ TRISTAN WOONDE GEVAARLIJKE PEDO * OM ZET PEDO-SPECIALIST OP DEZE ZAAK: RED FLAG?

Juist op het moment dat de complete Nederlandse rechtstaat is ingestort en de criminele poppenkast van de perverts in toga in volle glorie in de openbaarheid komt, krijgen we dit. We constateren slechts, we brengen slechts de feiten en stellen de juiste vragen. Meer niet.

OPROEP AAN NABESTAANDEN: GELOOF NIETS VAN WAT JUSTITIE ZEGT ZONDER KEIHARD BEWIJS!

Intussen zullen de volgende vragen beantwoord moeten worden om de hele gang van zaken op waarde te kunnen inschatten:

1.  Wat was precies de aard van de contacten van Tristan met politie en Justitie in 2003? Genoemd worden: wapenbezit, bedreiging en mishandeling.

2. Hoe is het mogelijk geweest dat Tristan ondanks deze contacten een wapenvergunning kreeg?

3. Zijn er bij politie en Justitie feiten bekend over Tristan tussen 2003 en heden?

4. Verkeerde Tristan tijdens de moordpartij onder invloed van medicijnen zoals antidepressiva van het SSRI-type waarvan bekend is dat ze zeer gewelddadig gedrag kunnen veroorzaken? [Hier een index van 4.500 gevallen van SSRI-geweld en slachtpartijen]

5. Wat zijn de feiten rond de gezinssituatie van Tristan?

6. Hoe bracht Tristan zijn dagen door?

7. Wat stond er precies in zijn afscheidsbrief? Kan die a.u.b. worden gepubliceerd? (Idem voor de brief die ‘in zijn auto’ zou hebben gelegen).

8. Neemt Justitie in het onderzoek ook mee dat vlak bij Tristan’s huis in de Wederikstraat een zeer gevaarlijke en veroordeelde pedofiel woont [in de Edelstenebuurt; zie kaart] die van Justitie ‘een tweede kans’ heeft gekregen? Heeft Tristan een geschiedenis met deze pedo? Saillant is dat de Officier van Justitie die op deze zaak is gezet, Kitty Nooy, nadrukkelijk in beeld komt in zeden- en pedo-zaken en zelfs in een ‘kinderkrant‘ van het OM interviews geeft over ‘seksueel misbruik’. Uit dit artikel blijkt voorts hoe Nooy denk over sancties tegen kindermisbruikers.

Gaan de media opnieuw, voor de zoveelste keer, voor het verhaal van de lonely nut zonder duiding (daar zijn de MSM toch zo goed in?), achtergrond en verklaring?

Print Friendly, PDF & Email
Share