web analytics

Nebahat ‘Mata Hari’ Albayrak speelt dubbelspel

matahari2.jpgNu de PvdA compleet instort komt uit alle hoeken en gaten de meest walgelijke ellende naar voren over met name de PvdA-bewindslieden. Hieraan kunnen de lezers van deze website nog veel plezier gaan beleven! De partij van wijlen ‘vadertje Drees’ staat voor de hemelpoort en het heeft er alle schijn van dat de deur gesloten blijft! Een onvoorstelbare beerput van fraude, corruptie, seksschandalen, nepotisme en wat dies meer zij opent zich! Maar we houden het vooralsnog even serieus. Bloedserieus zelf, letterlijk dan. Er bereikt ons nieuwe informatie dat staatssecretaris Nebahat Albayrak (gemengd Nederlands-Turkse nationaliteit) de belangen dient van schimmige groeperingen uit haar land van herkomst. Uiterst schimmige en wellicht zelfs illegale. Deze site berichtte reeds eerder over een geheim bezoek aan Albayrak van Mushin Yazicioglu, een prominent lid van het Turkse parlement en een van de leiders van de Grijze Wolven. Onderwerp van het gesprek was de zaak-Baybasin/Demmink. Kort na dit bezoek kwam Yazicioglu om het leven bij een helikoptercrash. Yazicioglu en Albayrak hebben nauwe banden (zie ook deze opmerkelijke link) als leden van dezelfde clan en afkomstig uit dezelfde regio. Het enige Nederlandse medium dat melding maakte van de crash was de website nujij.nl. In andere landen was het voorpagina-nieuws. Nieuwe informatie uit Turkije waarover advocate Adele van der Plas beschikt over deze zaak (Van der Plas: “Het is James Bond tot de tiende macht”) is alarming. Highly alarming.

matahari1.jpgUit Turkse bronnen is komen vast te staan dat Yazicioglu vlak voor zijn bezoek aan Albayrak het dossier-Baybasin in Turkije heeft opgevraagd. Ook heeft Yazicioglu zijn bezoek aan Albayrak expliciet bevestigd.  Daarnaast is inmiddels vastgesteld dat de genoemde helikoptercrash een aanslag was. Het onderzoek naar deze aanslag wordt niet gedaan door de Turken, maar door Duitsers. Volgens Van der Plas zou dit te maken kunnen hebben met de rol van Siemens als leverancier aan de Turken van geavanceerde afluister-apparatuur die kan zijn gebruikt om de zaak tegen haar client Baybasin in elkaar te sleutelen, een zaak die diende ter bescherming van de Turkse drugs-mafia van de jaren negentig van de vorige eeuw waarbinnen de Grijze Wolven een prominente rol speelden. Maar we zitten hiermee ook weer midden in de affaire-Demmink: de reden dat Nederland met het gemanipuleerde materiaal tegen Baybasin aan de slag ging was chantage door de Turken op basis van pedofiele activiteiten van Demmink in Turkije waarover thans (Mustafa Y.) in Nederland nog altijd een aangifte loopt waarover later meer. Nebahat Albayrak wordt door Turkse reactionaire krachten misbruikt verkrachtingen van de Nederlandse rechtsstaat te blijven tolereren ter bescherming van mafiose en illegale groeperingen in de Turkse samenleving. Kunt u zich er iets bij voorstellen dat Joris Demmink en Nebahat Albayrak op het ministerie te Den Haag samen een broodje eten? Over waar ze het dan over zullen hebben? En dat terwijl we weten dat Albayrak het complete pedo-dossier over Demmink in Turkije in ontvangst heeft genomen (over de WOB-procedures naar aanleiding van dit aspect later wellicht meer).

Wie is Nebahat Albayrak? (Via deze uitstekende link ook meer backgrounds.) Enige studie naar haar leven en werken brengt in korte tijd de meest ongelofelijke zaken aan het licht die door geen enkel medium ooit zijn uitgezocht:

1. Hoe is het mogelijk dat de dochter van een analfabete en een steigerbouwer bij Shell rechten gaat studeren in Leiden en exclusieve opleidingen kan gaan volgen in Ankara en Parijs waarover nooit iets bekend is geworden?

2. Waarom weigerde Albayrak bij toetreding tot het huidige kabinet haar Turkse paspoort in te leveren?

3. Hoe is het te verklaren dat zij als relatief onervaren politica in 2006 op nummer twee wordt geplaatst op de PvdA-kandidatenlijst, direct onder Wouter Bos?

4. Nog opvallender: hoe is het te verklaren dat zij, als halve Turkse, reeds in 2005 voorzitter wordt van de vaste kamercommissie voor Defensie?

5. Hoe zit het met haar vage Turkse partner in Engeland met wie ze maar niet wil trouwen? Heeft deze man banden met Turkse politieke groeperingen en zo ja, met welke?

6. Hoe is het te verklaren dat ze Turkije niet wilde laten vallen in de ‘Armeerse genocide-kwestie’ en niet wilde spreken over genocide, terwijl dat het officiele Nederlandse standpunt was? Waar liggen haar werkelijke loyaliteiten?

7. Hoe is het te verklaren dat haar zuster Neza Albayrak het schopt tot wethouder in Dordrecht en haar nicht Nurten Albayrak het tot directeur van de COA, het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers?

8. Waarom lijkt er rondom de familie Albayrak een soort nationale media-stilte te zijn afgekondigd?

Onze hypothese dat Nebahat Albayrak door de Turken reeds als studente is ‘opgekweekt’ om te infiltreren in de Nederlandse politiek -net als andere leden van haar familie- wint steeds meer aan kracht. De verbijsterende conclusie moet dan luiden dat niet alleen Joris Demmink, maar ook Nebahat Albayrak wordt aangestuurd vanuit Turkije. “Een mooi zooitje” om met de woorden van Joris Demmink te spreken! Op de achtergrond van dit alles speelt natuurlijk het weerzinwekkende vermoeden dat de bijna onverklaarbaar voorspoedige vlucht van de politieke carriere van Nebahat is veroorzaakt door dezelfde chantage vanuit Turkije die ook Baybasin fataal is geworden. In rond Nederlands: als jullie Nebahat niet op het pluche hijsen, openbaren wij de pedo-foto’s van Joris Demmink!

Een van de meest uitgebreide portretten van Albayrak -het enige dat iets meer achtergronden biedt- stond niet in NRC Handelsblad of De Volkskrant, maar in Intermediair. Uit dit stuk:  ‘Ze kan bijvoorbeeld ongelofelijk goed dansen’, zegt collega-staatssecretaris en partijgenoot Frank Heemskerk. Is Nebahat Albayrak onze nieuwe Mata Hari?

Print Friendly, PDF & Email
Share