web analytics

MSM BELOONT EENVANDAAG MET IJZIGE STILTE

ALLEEN HET HAARLEMS DAGBLAD PAKT UIT OVER DE TURKIJE-LEUGENS VAN JORIS DEMMINK * HARRO KNIJFF GEEFT GEEN KRIMP: ‘DEMMINK ZIET HET ONDERZOEK MET VERTROUWEN TEGEMOET’ * AGENDA-FRAUDE ALLEEN ZOU AL GENOEG MOETEN ZIJN VOOR SUBIETE ARRESTATIE DEMMINK * EENVANDAAG HEEFT ZIJN ‘JOURNALISTIEKE PLICHT’ GEDAAN EN KAN NU WEER GEWOON STAATSPROPAGANDA GAAN MAKEN

Precies wat we voorspelden is uitgekomen: de uitzending was pseudo-a charge. Dit bleek vooral uit het feit dat alle informatie al bekend was, soms zelfs al jaren. Waar EenVandaag zelf stappen vooruit had kunnen zetten, zoals de naam onthullen van de secretaresse van Demmink die zijn afspraken rond 1996 zou hebben ‘weg-getypext’ -en deze benaderen- werd niets ondernomen. De hele Rolodex-fase vanaf 1997 werd verzwegen en er werd opnieuw min of meer gesteld dat Panorama en GayKrant in 2003 uit eigen beweging ‘op basis van feiten’ zouden hebben ‘gerectificeerd’. Harro Knijff wordt verbijsterend genoeg nog gewoon serieus genomen. Broddel- en witwas-werk.

Print Friendly, PDF & Email
Share