web analytics

Morgen in Nieuwe Revu: de zaak-Westenberg

NIEUWE REVU: COVERVERHAAL OVER GECORRUMPEERDE RECHTER

Een monumentaal moment in de geschiedenis van de Nederlandse journalistiek: het weekblad Nieuwe Revu komt morgen met een coververhaal van de hand van Stan de Jong over de gecorrumpeerde vice-president van de Haagse rechtbank Hans Westenberg. Deze compleet foute rechter heeft een spoor van vernieling door juridisch Nederland getrokken maar natuurlijk houdt iedereen hem de hand boven het hoofd. De ‘zaak-Westenberg’ is in de spotlights komen te staan door de Chipshol-zaak waarin de onpartijdigheid van de rechtbank Haarlem thans ter discussie staat. Naar blijkt uit het stuk in de Nieuwe Revu heeft ook Westenberg Chipshol ernstig benadeeld. Maar ook in andere zaken komt deze rechter naar voren als een schande voor onze rechtstaat, een schreeuwende en tierende despoot die te kust en te keur advocaten intimideert en journalisten voor de rechter sleept. Naar de kiosk dus morgen!

Print Friendly, PDF & Email
Share