web analytics

MONSTERZWENDEL ADVOCATUUR EN YEHUDI

BREAKING: KRIJGEN WE NAAST KILLER COPS BINNENKORT OOK KILLER LAWYERS? * ALS HET AAN DE ORDE VAN ADVOCATEN LIGT WEL

ADVOCAAT VAN MICHA IN ZAAK TEGEN YEHUDI STUURT VERWOESTENDE BRIEF [brief.bohmer.mosz2] AAN DE UTRECHTSE DEKEN * YEHUDI MOSZKOWICZ IN SATANISCH COMPLOT VAN DE STAAT TEGEN DE NEDERLANDSE BURGER

We weten niet precies wie deze Neset Temici is, maar hij slaat (met dank aan Rob Brockhus) de spijkers op de koppen: de Nederlandse advocatuur is een grote smerige bende bedriegers, los dan van enkele witte raven zoals Adele van der Plas en de advocaten die het aandurven Micha bij te staan. Een van de grootste bedriegers is Yehudi Moszkowicz, telg uit een familie die ook in bovenstaande video wordt genoemd. Vanaf het moment dat Yehudi Robert Horchner bedroog door in strijd met afspraken geen zaak te beginnen tegen Peter R. de Vries heeft hij het label ‘onkwetsbaar’ gekregen van de zwarte mafia en daarom mag hij thans -net als zijn vriend Peter R.- ongestraft stelen, liegen en aanslagen plegen. Maar desalniettemin zou het ook kunnen dat Yehudi toch ten val komt. Bovenstaande brief die advocaat Stapel namens Micha aan de Utrechtse deken Leonard Bohmer schreef

kan immers nauwelijks worden genegeerd, al helemaal niet als we ons realiseren dat Bohmer Yehudi al een keer heeft moeten confronteren met het oordeel ‘zwaar tuchtrechtelijk vergrijp’. Toen ging het om het opnemen van telefoongesprekken met Micha om deze vervolgens door te spelen aan Justitie. Bohmer legde de corrupte en criminele nep-advocaat toen geen maatregelen op omdat hij dat (nog) niet mocht van de zwarte mafia. Maar nu wordt de druk wel erg groot: laat de Orde van Advocaten toe dat leden van de Balie ongestraft moordaanslagen mogen plegen [backgrounds]? Zo ja, welke precedenten worden dan geschapen? Gaan advocaten binnenkort wapens dragen om iedereen die hen niet aanstaat neer te knallen? Krijgen we naast killer cops eerdaags ook killer lawyers? Als de aan de Orde van Advocaten ligt waarschijnlijk wel. Wij schatten in dat de Utrechtse deken zal zeggen dat Yehudi het recht heeft in te rijden op mensen als hij ‘zich bedreigd voelt’ of anderzins ‘noodzakelijke acties moet nemen om zijn persoonlijke veiligheid te verzekeren’. Misschien dacht Yehudi wel dat een van de mensen een pistool trok omdat deze een bepaalde beweging maakte die hem ‘alarmeerde’. Er zijn kortom redenen geoeng voor Yehudi om in te rijden op een groepje mensen zonder daarmee de beroepsregels van de Orde van Advocaten te schenden. In een eerdere brief aan advocaat Stapel liet Bohmer reeds zien bereid te zijn tot list en bedrog om Yehudi de hand boven het hoofd te houden toen hij de zaak immers probeerde te killen door te stellen dat ‘de aanslag niet op Micha persoonlijk was gericht’ en er dus ‘niets aan de hand is’ -of woorden van gelijke strekking. We denken ook weer terug aan de wijze waarop het OM -waar Yehudi dus intensief mee samenwerkt, bijvoorbeeld in de strafzaak tegen Micha- de aangifte tegen hem om zeep probeerde te helpen. Ook tegen deze sabotage-actie is de advocaat van Micha inmiddels in het geweer gekomen. Steeds duidelijker wordt dat Yehudi deel uitmaakt van een satanische groep binnen de zwarte mafia -met Peter R., Demmink, Westenberg en anderen- en daarom onkwetsbaar is. Juist door zijn ‘lidmaatschap’ van deze groep kwam hij in conflict met Micha in the first place. Als hij een min of meer normale advocaat was geweest -voor zover deze nog bestaan- was de situatie nooit zo geescaleerd. Het zegt alles dat hij juist de zaak-Westenberg was die ten grondslag ligt aan het conflict. Hans Westenberg geniet net als Yehudi de status van above the law.

Print Friendly, PDF & Email
Share