web analytics

Modereren

Veel commentaren bereiken mij over het nieuwe beleid van klokkenluideronline, met name de maatregel  dat reacties eerst bekeken worden om al dan niet toegelaten worden.

Omdat ik niet steeds hetzelfde wil herhalen, zeg ik het één keer hier en duidelijk.

Voor deelname in discussies, reacties, commentaren gelden twee belangrijke regels:

1) Gebruik bij voorkeur je echte naam. Dit is niet verplicht, pseudoniemen worden toegelaten maar dan behouden de websitebeheerders zich het recht voor om naar je legitimatie te vragen, met andere woorden je echte naam en identiteit. Weigering resulteert in het niet toelaten van je reacties, dan wel ontzegging van toegang tot commentaren.  Zolang je reacties binnen de normen blijven van regel 2, is legitimatie niet vereist.

2)  Er wordt niet gescholden, zonder deugdelijke grondslag beschuldigd, beledigd  of op andere manieren, zoals storend herhalen, over de schreef gegaan. De beoordeling hiervan ligt bij de beheerders/moderators.

Er zijn vooralsnog twee moderators. Micha Kat en Wim Dankbaar. Als het aan mij ligt,  komen daar in de toekomst een aantal bij.

Net zoals er mensen waren die zich niet konden vinden in het oude beleid,  zullen er altijd mensen blijven die zich niet kunnen vinden in dit nieuwe beleid. Like it or hate it. Noem het censuur, noem het dictatoriaal, noem het autoritair, noem het wat je wilt, dit is de signatuur en formule van het nieuwe management.  Sommigen schijnen te denken dat deze site een openbaar plein is waar iedereen, inclusief “damschreeuwers”, zijn zegje kan doen, ongeacht de inhoud van de boodschap. Dat is het niet.

Een winkel of een restaurant heeft een cliëntele. Daar hoef je ook niet steeds terug te komen om de zaak onder te kotsen of de eigenaar te vertellen dat hij fout bezig is. De cliëntele pikt het niet, de eigenaar pikt het niet. Dan ga je lekker ergens anders shoppen of eten.

De eigenaar van de discotheek heeft ook een portier. Vergelijk het desnoods met de security/paspoort check als je in het vliegtuig stapt.

Dat Micha dit nooit als regel heeft gesteld, was nu juist een punt waarop ik vaak bij hem heb aangedrongen, om zijn site te verschonen van allerlei malloten, trollen en andere lieden die ongebreideld de meest fantastische en vuige spinsels neerkwakken, die afbreuk doen aan de kwaliteit en waar de rest van de passagiers ook doorheen moet “waden”.

Vanochtend nog was ik  in de lokale Albert Heijn, alwaar een personeelslid een bedelende zwerver vriendelijk doch dringend verzocht, niet meer in de winkel te komen. Het leeuwendeel van de klanten, inclusief mijzelf, vind een dergelijk beleid niet onprettig.  Sterker nog, het wordt verwacht. Zo weet ik uit persoonlijke ervaring dat er voldoende mensen zijn die deze website best de moeite waard vinden, maar aan kwaliteit inboet door het niveau van de reacties. Het moderatorenbeleid dus.

Ter afsluiting nog even kort iets over het gezeur m.b.t. anonimiteit, IP adressen en wat dies meer zij: Als je deelneemt aan het Internet, bestaat er nu  éénmaal geen volledige garantie voor anonimiteit.

Degenen die echt vertrouwelijke/gevoelige  info onder garantie van anonimiteit en discretie  bij ons kwijt willen, kunnen daarop rekenen.

Voor degenen die dat desondanks niet geloven,  geldt als voor iedereen: Bij twijfel, niet oversteken.

Wim

PS:  Ik wil eigenlijk toe naar een beleid van registratie waarbij niet de inhoud van de individuele reacties wordt bekeken, maar de registrant zelf. Het monitoren van alle reacties kost inderdaad erg veel tijd.  Aanvinken dat je met bovenstaande regels  akkoord gaat, zou die tijd besparen . Als dit mogelijk is met deze software, zal dit snel doorgevoerd worden.

Print Friendly, PDF & Email
Share